RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 2.61 trang 87 SBT Toán 11

Giải bài 2.61 tr 87 SBT Toán 11

Hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 3 quả đỏ và 2 quả xanh, hộp thứ hai chứa 4 quả đỏ và 6 quả xanh. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một quả. Tính xác suất sao cho

a) Cả hai quả đều đỏ;

b) Hai quả cùng màu;

c) Hai quả khác màu.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Gọi A là biến cố quả lấy từ hộp thứ nhất màu đỏ, n(A) = \(\frac{3}{5}\).

Gọi B là biến cố quả lấy từ hộp thứ hai màu đỏ, n(B) = \(\frac{4}{{10}}\).

Ta thấy A và B độc lập.

Ta có P(A∩B)=P(A).P(B) \( = \frac{3}{5}.\frac{4}{{10}} = 0,24\)

b) Gọi A là biến cố quả lấy từ hộp thứ nhất màu đỏ, n(A) = \(\frac{3}{5}\).

Gọi B là biến cố quả lấy từ hộp thứ hai màu đỏ, n(B) = \(\frac{4}{{10}}\).

Ta thấy A và B độc lập

Cần tính xác suất của \(C = \left( {A \cap B} \right) \cup \left( {\bar A \cap \bar B} \right)\).

Do tính xung khắc và độc lập của các biến cố, ta có

\(\begin{array}{l}
P\left( C \right) = P(A \cap B) + P\left( {\bar A \cap \bar B} \right) = P\left( A \right)P\left( B \right) + P\left( {\bar A} \right)P\left( {\bar B} \right)\\
 = \frac{3}{5}.\frac{4}{{10}} + \frac{2}{5}.\frac{6}{{10}} = 0,48
\end{array}\)

c) \(P\left( {\bar C} \right) = 1 - P\left( C \right) = 1 - 0,48 = 0,52\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.61 trang 87 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 

 

Bài tập SGK khác

Bài tập 69 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 70 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 71 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 72 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 73 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 43 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 44 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 45 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 46 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 47 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 48 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 49 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 50 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 51 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 52 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 53 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 54 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 55 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 56 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 57 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 58 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 59 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 60 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 1 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 61 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 2 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 62 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 3 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 63 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 4 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 64 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 5 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.57 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 65 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 6 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.58 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 66 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 7 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 67 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 8 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.59 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 68 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 9 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 10 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 11 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.60 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 12 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 13 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 15 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.62 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.63 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.64 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.65 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.66 trang 87 SBT Toán 11

 • Mai Bảo Khánh

  Cau 2 : Gieo ngau nhien mot xuc xac dong chat can doi hai lan

  a)mo ta khong  gian mau

  b )tinh xac xuat cua cac bien co sau

  A:" lan dau xuat hien mat 5 cham"

  B:"tong so cham trong hai lan gieo la 7"

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hi hi

  gieo đồng thời 2 con xúc sắc tính xác suất để tổng số chấm trên 2 con xúc xắc bằng 8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Bình

  Từ các số 1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau? Tính tổng tất cả các số tự nhiên đó.
  Mình làm theo cách là:

  Có 5!=120 số

  -Lấy số lớn nhất + số bé nhất: 54321+12345=66666

  -Rồi lấy tổng đó nhận với 60 để tính tổng của các số : 66666*60=3999960

  Nhưng không giải thích được vì sao làm được việc đó. Vì dãy số trên không chứng minh được nó đối xứng( cách đều).
  Mọi người giúp Mình với ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Một đoàn gồm 30 người Việt Nam đi du lịch bị lạc tại Châu Phi, biết rẳng trong đoàn có 12 người biết tiếng Anh, có 8 người biết tiếng Pháp và có 17 người chỉ biết tiếng Việt. Cần chọn ra 4 người đi hỏi đường. Tính xác suất trong 4 người được chọn có 2 người biết cả 2 thứ tiếng Anh và Pháp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA