YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 2.60 trang 86 SBT Toán 11

Giải bài 2.60 tr 86 SBT Toán 11

Giả sử A và B là hai biến cố \(\frac{{P\left( {A \cup B} \right)}}{{P\left( A \right) + P\left( B \right)}} = a\). Chứng minh rằng

a) \(\frac{{P\left( {A \cap B} \right)}}{{P\left( A \right) + P\left( B \right)}} = 1 - a\) ;

b) \(\frac{1}{2} \le a \le 1\).

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Theo tính chất hai biến cố A và B bất kì cùng liên quan đến phép thử thì

\(\begin{array}{l}
P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)\\
 \Leftrightarrow P\left( {A \cap B} \right) = P\left( A \right) + P\left( B \right) - P\left( {A \cup B} \right)
\end{array}\)

Nên \(\frac{{P\left( {A \cap B} \right)}}{{P\left( A \right) + P\left( B \right)}} = \frac{{P\left( A \right) + P\left( B \right) - P\left( {A \cup B} \right)}}{{P\left( A \right) + P\left( B \right)}} = 1 - a\).

b) Vì \(P\left( {A \cup B} \right) = P\left( A \right) + P\left( B \right) - P\left( {A \cap B} \right) \le P\left( A \right) + P\left( B \right)\) 

Nên \(a = \frac{{P\left( {A \cup B} \right)}}{{P\left( A \right) + P\left( B \right)}} \le 1\) (1) 

Mặt khác, \(2P\left( {A \cup B} \right) = P\left( {A \cup B} \right) + P\left( {A \cup B} \right) \ge P\left( A \right) + P\left( B \right)\)

Vậy \(a = \frac{{P\left( {A \cup B} \right)}}{{P\left( A \right) + P\left( B \right)}} \ge \frac{1}{2}\)

Kết hợp với (1), ta có \(\frac{1}{2} \le a \le 1\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.60 trang 86 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 60 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 47 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 48 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 49 trang 91 SGK Toán 11 NC

Bài tập 50 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 51 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 52 trang 92 SGK Toán 11 NC

Bài tập 53 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 54 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 55 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 56 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 57 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 58 trang 93 SGK Toán 11 NC

Bài tập 59 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 46 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 61 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 62 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 63 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 64 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 65 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 66 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 67 trang 94 SGK Toán 11 NC

Bài tập 68 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 69 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 70 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 71 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 72 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 73 trang 95 SGK Toán 11 NC

Bài tập 15 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 3 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 4 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 5 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 6 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 7 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 8 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 9 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 10 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 11 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 12 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 13 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 14 trang 77 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 1 trang 76 SGK SGK Đại số & Giải tích 11

Bài tập 2.57 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 2.58 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 2.59 trang 86 SBT Toán 11

Bài tập 2.61 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.62 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.63 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.64 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.65 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 2.66 trang 87 SBT Toán 11

Bài tập 43 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 44 trang 90 SGK Toán 11 NC

Bài tập 45 trang 90 SGK Toán 11 NC

 • Lê Bảo An

  Một hộp bút chì màu có 5 chiếc bút chì màu đỏ, 6 chiếc bút chì màu xanh và 4 chiếc bút chì màu vàng, có bao nhiêu cách chọn 4 chiếc bút chì màu trong hộp bút trên sao cho có đủ cả ba màu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Vũ Hải Yến

  trong mặt phẳng cho 1 tập hợp P gồm n điểm. Hỏi :

  a) có bao nhiêu đoạn thẳng mà 2 đầu mút thuộc P ?

  b) có bao nhiêu vectơ khác vectơ 0 mà điểm đầu. điểm cuối thuộc P ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Một thùng thuốc có 50 lọ trong đó có 5 lọ có chứa viên thuốc không đạt chuẩn. Một nhân viên bốc ngẫu nhiên 4 lọ thuốc từ thùng thuốc trên. Tính xác xuất trong 4 lọ được bốc ra có ít nhất 2 lọ không đạt chuẩn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  GIÚP EM VỚI Ạ !
  Một lớp có 30 học sinh, trong đó có 8 học sinh giỏi, 15 học sinh tiên tiến, 7 học sinh trung bình. Chọn ngẫu nhiên 5 em có ít nhất 1 học sinh giỏi?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bánh Mì

  Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả cầu màu xanh được đánh số từ 1 đến 5 và 6 quả cầu màu đỏ được đánh số từ 1 đến 6. chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp đó. xác suất để 2 quả cầu chọn ra khác màu và tích các số ghi trên hai quả cầu là số chẵn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Gieo ngẫu nhien một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần.

  a.Hãy mô tả không gian mẫu.

  b.Xác định các biến cố sau.

  A: "Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10"

  B: "Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất một lần".

  c.Tính P(A), P(B).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Xếp 10 người ngẫu nhiên vào một dãy ghế có 10 chỗ trống, trong đó có Lan và Hồng. Tìm xác suất để Lan được ngồi cạnh Hồng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Với 8 số : 0;1;2;3;4;5;6;7 hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên khác nhau có 6 chữ số khác nhau trong đó nhất thiết phải có 1 số 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Chứng minh rằng :

  1) \(2C_n^k+5C_n^{k+1}+4C_n^{k+2}+C_n^{k+3}=C_{n+2}^{k+2}+C_{n+3}^{k+3}\)

  2) \(C_n^k+3C_n^{k-1}+3C_n^{k-2}=C_{n+3}^k\)

  3) \(k\left(k-1\right)C_n^k=n\left(n-1\right)C_{n-2}^{k-2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA