RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 69 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 tr 69 sách GK Hóa lớp 9

Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Gọi số mol Fe phản ứng là x mol

Câu a:

Phương trình hóa học:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Khối lượng lá sắt tăng = 2,58 - 2,5 = 0,08 gam. Ta có phương trình:

64x - 56x = 0,08

=> x = 0,01 mol

Câu b:

Số mol CuSO4 ban đầu

\(= 2,5 \times 1,12 \times \frac{15}{100} \times 160 = 0,02625 \ mol\)

Trong dung dịch sau phản ứng có hai chất tan là FeSO4 0,01 mol và CuSO4 dư 0,01625 mol.

Khối lượng dung dịch:

mdd = mCuSO4 + mFe(p.ư) – mCu = 25.1,12 + 0,01.56 - 0,01.64 = 27,91 g

\(C{\% _{CuS{O_4}}} = \frac{{0,01625.160}}{{27,91.100\% }} \approx 9,32\;\% \)

\(C{\% _{FeS{O_4}}} = \frac{{0,01.152}}{{27,91.100\% }} \approx 5,45\;\% \)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 69 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA