RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 22.6 trang 28 SBT Hóa học 9

Bài tập 22.6 trang 28 SBT Hóa học 9

Viết phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau: Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O→ Fe.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.6

Phương trình hóa học :

(1) 2Fe + 3Cl2 to→ 2FeCl3

(2) FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) 2Fe(OH)3 to→ Fe2O3 + 3H2O

(4) Fe2O3 + 3CO t→ 2Fe + 3CO2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.6 trang 28 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • nguyen bao anh

  FexOy + CO -------> ?????????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyen Ngoc

  Bài 1:Hòa tan 10 gam CuO trong dd axit H2SO4 24,5%vừa đủ, làm lạnh dd này xuống nhiệt độ thấp thấy tách ra 15,625 gam tinh thể T, phần dd bão hòa lúc này có C% =24,54%

  Bài 2:Cho 38,2gam hỗn hợp 2 muối cacbonat tác dụng với dd HCl dư thu được 6,72 lít khí. Tính khối lượng muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Các bn giải dùm mk bài này vs ạ!!

  *Nêu hiện tượng quan sát đc và vt PTHH xảy ra,ghi rõ điều kiện phản ứng(nếu có):

  1.Cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl(dư)

  2.Cho mẫu nhôm vào ống nghiệm chứa dd H2SO4

  3.Cho dây nhôm vào dd NaOH đặc

  4.Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H2SO4

  5.Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd Na2CO3

  6.Cho từ từ dd HCl vào ống nghiệm chứa dd NaOH có để sắn 1 mấu giấy quỳ tím

  7.Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.

  8.Cho dd NaOH từ từ vào ống nghiệm chứa dd CuSO4,sau đó lọc lấy chất kết tủa rồi đun nhẹ.

  9.Cho từ từ dd AgNO3 vào ống nghiệm chứa dd NaCl.

  10.Cho lá đồng vào ống nghiệm chứa dd HCl.

  11.Đốt nóng đỏ 1 đoạn dây sắt cho vào bình chứa khí oxi.

  12.Cho dây bạc vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.

  13.Cho Na(r) vào cốc nc có pha phenolphtalein.

  14.Rắc bột Al lên ngọn lửa đèn cồn.

  15.Đun nóng ống nghiệm chứa CuSO4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Cho hỗn hợp Al và Fe td với dung dịch chứa agno3 và cu(no3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có khí ba vày lên. Xác định thành phần của B và D. Viết phương trình phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Hoàn thành các phương trình sau

  Fe2O3 -> Fe

  FeO -> Fe

  O2 -> Fe3O4

  Fe2O3 -> Fe3O4

  Fe3O4 -> Fe

  Fe3O4 -> S

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  1.Khi cho m gam hỗn hợp X(Al và Fe2O3) tác dụng với dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng khối lượng X còn lại bằng 78,05% khối lượng ban đâu

  a)Tính thành phần % m các chất trong X

  b)Khi cho thêm 2,7g Al vào m gam hỗn hợp X thì ta được hỗn hợp Y mà Al chiếm 36% hỗn hợp.Tính m (12,3g)

  2Cho 12,45g hh X(Al Fe)tác dụng vừa đủ với 250g dd HCl.Sau khi pứ kết thúc,khối lượng dd Y thu được nặng hơn dd HCl đã dùng là 11,7g

  a)Tìm thành phần % m các chất trong X (32,53% và 67,47%)

  b)Tính m các muối trong Y (20.025g và 19,05g)

  c)Xác định nồng độ % của dd HCl đã dùng (10,95%)

  3.Cho hh X trong ống kín chứa 5,9g(Fe FeO Fe2O3)đốt nóng rồi cho luồng khí H2 đi qua.Phản ứng xảy ra hoàn toàn,trong ống còn lại 4,9g Fe.Nếu lấy 5,9g hh X vào dd CuSO4.Sau pứ hoàn toàn,lọc lấy chất rắn,sấy khô đem cân dc 6,2g.Tính thành phần m trong X (2,1gFe 1,8gFeO 2gFe2O3)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  E là một oxit kim loại M, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho dòng khí CO (thiếu) đi qua ống sứ chứa 2 gam chất E đốt nóng. Sau phản ứng khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là y gam. hòa tan hết y gam này vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch F và khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dd F thu được 3,7x gam muối G. Giả thiết hiệu suất các phản ứng là 100%. Xác định CT của E,G. thể tích NO (đktc) theo x,y.

  << Ai giúp mk k z>>

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Cho 7,2g Mg vào 180g dd HCl có nồng độ 14,6%. Sau phản ứng thu được V lít H2 (ở đktc) và dd A.

  a) Viết PTHH

  b) Tính V

  c) Tính C% của các chất có trong dd.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  hòa tan 1 4g một kim loại kiềm vào nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần dùng 100ml dung dịch HCL 2M. Xác định kim loại kiềm đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Khử hoàn toàn 64g hỗn hợp X gồm CuO, Fe2o3 bằng khí H2 đến khi phản ứng kết thúc thu được 18g H2O . Xác định thành phần % mỗi chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  khử hoàn toàn 6,4 (g) oxit kim loại (AxOy) cần dùng 2,688 lít khí H2 . Sản phẩm kim loại A sau phản ứng đem hòa tan hết vào trong ddHCL dư có 1,792 lít khí thoát ra. Tìm cô thức hóa học oxit kim loại, biết thể tích các khí đo ơt điều kiện tiêu chuẩn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Hòa tan hoàn toàn 7.4 gam hỗn hợp gồm Mg và CaCO3 vào dung dịch HCl lấy dư, thu được 3,36 lit hỗn hợp khí A (ở đktc)

  a)Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  b)Tính thành % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp khí A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Bài 1: Đem một mẫu Natri vào 120g dung dịch Axit Axetic 15%. Lấy toàn bộ khí thu được đi khử Đồng Oxit (Đồng hoá trị hai) thu được 6,4g kết tủa đồng đỏ

  a) Tính khối lượng Đồng Oxit

  b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng

  Bài 2: Cho m gam Natri Cacbonat vào 160g dung dịch Axit Axetic 15%. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn

  a) Tính m và nồng độ phần trăm của dung dịch thu được

  b) Đem toàn bộ khí thu được hấp thụ 500ml dung dịch Natri hidroxit 0,3M. Hỏi sau phản ứng thu được muối gì và khối lượng là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  đốt cháy hoàn toàn 1 g bột kim loại M trong oxit dư, thu đc chất rắn có khối lượng 1,667 g. Xác định M là kim loại nào?

  Thank you

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  1/ một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau một thời gian, người ta thấy t clohikhung kim lọi bị gỉ. Hoá chất nào có khả năng gây ra hiện tượng trên ?

  A. Ancol etylic B. Dây nhôm C. Dầu hoả D. Axit clohiđric

  2/ Khi điện phân có màng ngăn dung dịch muối ăn não hoà nước thì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng cho dưới đây ?

  A. Khí oxi thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

  B. Khí hidro thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

  C. Kim loại luyện natri thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot.

  D. Nước gia-ven được tạo thành trong bình điện phân.

  3/ Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử vì ?

  A. Nguyên tử thường có 5,6,7 electron lớp ngoài cùng

  B. Nguyên tử kim loại có năng lượng ion hoá nhỏ

  C. Kim loại có xu hướng nhận thêm electron để đạt đến như cầu trúc bền

  D. Nguyên tử kim loại có độ âm điện lớn

  4/ Kim loại Ni phản ứng được với tất cả các muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây:

  A. NaCl, AlCl3, ZnCl2 C. MgSO4, CuSo4, AgNO3

  B. Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl D. AgNo3, CuSO4, Pb(NO3)2

  5/ Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO ( nung nóng ). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm:

  A. Cu, Al, Mg B. Cu, Al, MgO C.Cu, Al2O3, Mg D. Cu, Al2O3, MgO

  6/ Trong quá trình điện phân dung dịch CUCl2 với điện cực trơ

  A. Ion Cu2+ nhường electron ở anot B.Ion Cu2+ nhận electron ở catot

  C. ion Cl- nhận electron ở anot D. Ion Cl- nhường electron ở catot

  7/ Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất ?

  A. Nhận proton B. Bị khử C. Khử D. Cho proton

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA