RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 22.8 trang 28 SBT Hóa học 9

Bài tập 22.8 trang 28 SBT Hóa học 9

Cho 10 gam hỗn hợp bột các kim loại sắt và đồng vào dung dịch CuSO4 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng 11 gam. Thành phần phần trăm theo khối lượng của sắt và đồng trong hỗn hợp đầu là

A. 35% và 65%      

B. 40% và 60% 

C. 70% và 30%    

D. 50% và 50%

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.8

Đáp án C.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

nFe = x mol

Khối lượng Fe phản ứng (cũng là khối lượng sắt trong hỗn hợp đầu) là 56x. Khối lượng Cu sinh ra 64x.

CuSO4 dư nên chất rắn sau phản ứng là đồng :

10 - 56x + 64x = 11 → x = 1/8 mol

mFe trong hỗn hợp đầu là: 56 x 1/8 = 7g

%mFe = 7/10 x 100% = 70%

%mCu = 100% - 70% = 30%

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.8 trang 28 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA