RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 22.7 trang 28 SBT Hóa học 9

Bài tập 22.7 trang 28 SBT Hóa học 9

Cho một lá sắt có khối lượng 5 gam vào 50 ml dung dịch CuSO15% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng, người ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô, cân nặng 5,16 gam.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ phần trăm các chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.7

a) Phương trình hoá học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Khối lượng dung dịch CuSO4:

mdd CuSO4 = 1,12 x 50 = 56 (gam).

CuSO+ Fe → FeSO4 + Cu

64x - 56x = 5,16 - 5 = 0,16 (gam) ⇒ x = 0,02 mol

mCuSO4 tham gia phản ứng = 0,02 x 160 = 3,2 (gam)

100 gam dung dịch CuSO4 có 15 gam CuSO4 nguyên chất.

56 gam dung dịch CuSO4 có X gam CuSO4 nguyên chất.

x = 56x15/100 = 8,4g; mCuSO4 còn lại = 8,4 - 3,2 = 5,2g

mFeSO4 = 0,02 x 152 = 3,O4g

mdd sau p/u = 56 - 0,16 = 55,84g

C%CuSO= 5,2/55,84 x 100% = 9,31%

C%FeSO4 = 3,04/55,84 x 100% = 5,44%

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.7 trang 28 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • thu phương

  Cho 11,2g kim loại R tác dụng với Cl thu được 32,5g muối clorua tìm kim loại R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bo bo

  Ngâm 1 lá Zn có khối lượng 1g trong V (ml) dd Cu(NO3)2 2M. PƯ xong khối lượng lá Zn giảm 10% so với ban đầu. Tính giá trị của V.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  1. Cho hỗn hợp 2 kim loại Zn và Cu tác dụng với 100g dung dịch H2SO4 loãng. Sau phản ứng thu đc 3,2 gam chất rắn không tan và 2,24 lít khí Hiđrô (ĐKTC).

  a) Viết phương trình.

  b) Tính khối lượng của hỗn hợp kim loại.

  c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 tham gia phản ứng.

  2. Hòa tan 25,9g hỗn hợp hai muối NaCl và Na2SO4 vào nước thì thu đc 200g dung dịch A. Cho dung dịch A vào dung dịch Ba(OH)2 20% vừa đủ, thấy xuất hiện 23,3g chất kết tủa, lọc bỏ kết tủa thu đc dung dịch B.

  a) Viết phương trình.

  b) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

  c) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch B.

  3. Cho 8,3g hỗn hợp Al và Fe tác dụng hết với bình đựng dung dịch HCl. Sau phản ứng khối lượng bình dung dịch tăng lên 7,8g. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu?

  4. Hòa tan hết m gam Al vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng thu đc 3,36 lít khí SO2 (ĐKTC).

  a) Viết phương trình.

  b) Tính m.

  5. Cho n gam HCl tác dụng hết hoàn toàn với hỗn hợp CaCO3 và BaCO3, kết thúc phản ứng thu đc 2,24 lít CO2 (ĐKTC). Tính n.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  dự đoán hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi cho :đinh sắt vào dung dịch CaCl2, ,dây bạc vào dung dịch axit HCl,viên kẽm vào dung dịch Na2CO3,lá magie vào dung dịch Na2CO3. .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Bài 1: Cho 3,2g đồng (II) oxit tác dụng với 200g dd axit H2SO4 20%.

  a) Viết ptpư

  b)Cho biết thành phần của dd sau pư.

  c) Tính khối lượng muối tạo thành.

  d) Tính nồng độ % của dd sau pư.

  Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 6,2g phôtpho thu được chất A. Chia A thành 2 phần bằng nhau.

  a) Lấy 1 phần hòa tan vào 500g nước thu đc dd B. Cho biết dd B là gì ? Tính nồng đọ % của dd B.

  b) Cần hòa tan phần thứ 2 vào bao nhiêu gam nước để thu được dd 24,5%.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  khử hoàn toàn 24,1 g hh X gồm ZnO,CuO,Fe2O3 bằng một lượng vừa đủ 7,84 lít CO thu được a gam kim loại xác định a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Để hòa tan 9,6 gam hỗn hợp đồng mol của 2 oxit kim loại hóa trị II cần 146 gam HCl 10%.

  a. Xác định CTHH của 2 oxit trên và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. Biết kim loại hóa trị II có thể là: Be,Mg,Ca,Fe,Zn,Ba

  b. Tính C% mỗi chất trong dung dịch thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho 20g hỗn hợp kim loại CuAg khí hỗn hợp (đktc) nếu hỗn hợp đó đem đi nung trong không khí dư thấy khối lượng chất rắn thu được tăng 3,2 kg . A)Viết phương trình B)Tính khối lượng của mỗi kim loại Mọi người ơi giúp em với ạ!! chiều em phải nộp rùi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Câu 1: Cho 10g hỗn hợp gồm 2 kim loại Cu & Zn tác dụng với 100 mol dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc)

  a)Viết PTHH

  b) Tính % theo khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp

  c) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng

  biết: Cu = 64 ; Zn = 65 ; H = 1 ; Cl = 35,5

  Bài 2: Cho 13g Zn tác dụng với 500ml dung dịch HCl 1M

  a) Tính khối lượng muối tạo thành

  b) Tính VH2 sinh ra (đktc)

  c) Tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng ( Biết: Vdd thay đổi không đáng kể)

  Bài 3: Trung hòa 50g dung dịch H2SO4 19,6% vừa đủ 25g dung dịch NaOH

  a) Tính C% NaOH đã dùng

  b) Tính C% của dùg dịch thu được sau phản ứng

  Biết H = 1 ; Na = 23 ; O = 16 ; S = 32

  Bài 4: Chỉ dùng dung dịch phenolphtalein & các hóa chất đã cho, hãy nhận biết: Ba(OH)2, H2SO4, CuCl2 đựng trong các lọ bị mất nhãn. Viết PTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  a.Có các lọ đựng 3 hỗn hợp dạng bột :(Al+Al2O3),(Fe+Fe2O3) và (FeO+Fe2O3).Dùng phương pháp hóa học để nhận biết chúng.Viết các ptpứ xảy ra

  b.Trình bày phương pháp tách Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp Fe2O3,Al2O3,SiO2 ở dạng bột.Chỉ dùng duy nhất một hóa chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Cho 10g dung dịch muối sắt clorua 32,5% tác dụng với dung dịch bạc nitrat dư thì tạo thành 8,61g kết tủa. Hãy tìm công thức hóa học của muối sắt đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Cho 18,4 gam hỗn hợp Fe và kim loại A(hóa trị II) phản ứng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí \(H_2\) (ở đktc) và m gam bột không tan trong dung dịch sau phản ứng. Lọc lấy bột không tan đem tác dụng hết với 2,24 lít Oxi(ở đktc) thu được 1 Ôxit màu đen . Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu và xác định A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho 50g hỗn hợp gồm Cu và Fe vào 200ml dung dịch HCl 1M, phản ứng vửa đủ

  a) Tìm % khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp

  b) tìm nồng độ mol dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Cho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại gồm Cu và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ( đktc )

  a, Viết PTHH xảy ra ?

  b, Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Cho 15,75 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H2SO4 loãng dư, thu được 33,6 l khí ( đktc ). Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA