RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 22.3 trang 27 SBT Hóa học 9

Bài tập 22.3 trang 27 SBT Hóa học 9

Trong phòng thí nghiệm có các kim loại sau: natri, đồng, sắt, nhôm, bạc. Hãy cho biết những tính chất hoá học của chúng bằng cách đánh dấu (x) vào dấu ...

- Natri:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl ...

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ ...

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối ...

d) Tác dụng mãnh liệt với H2O ...

- Đồng:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl ...

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ ...

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối ...

d) Tác dụng mãnh liệt với H2O ...

- Sắt:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl ...

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ ...

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối ...

d) Tác dụng mãnh liệt với H2O ...

- Nhôm:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl ...

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ ...

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối ...

d) Tác dụng mãnh liệt với H2O ...

- Bạc:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl ...

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ ...

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối ...

d) Tác dụng mãnh liệt với H2O ...

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.3

- Natri:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl 

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ 

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối 

d) Tác dụng mãnh liệt với H2O    (X)

- Đồng:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl      (X)

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ 

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối 

d) Tác dụng mãnh liệt với H2

- Sắt:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl 

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ 

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối     (X)

d) Tác dụng mãnh liệt với H2

- Nhôm:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl 

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ    (X)

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối     (X)

d) Tác dụng mãnh liệt với H2

- Bạc:

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl    (X)

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ 

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối 

d) Tác dụng mãnh liệt với H2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.3 trang 27 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Naru to

  Một cốc nước có thể tích là 2000 ml , cho vào cốc nước này 10,8g nhôm và 11,5g narti . Tính thể tích hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn ( khi phản ứng kết thúc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Trần Thị Trang

  Bài 1:cho các bazơ sau: Mg(OH)2 , NaOH , Fe(OH)3 , CaOH , Fe(OH)3 , Ca(OH)2 , KOH , Al(OH)3 , Ba(OH)2 , Cu(OH)2

  a)Bazơ nào khi tan vào nước làm hồng phenol phtalein

  b)Bazơ nào phản ứng với khí CO2

  c)Bazơ nào bị nhiệt phân

  d)Bazơ nào phản ứng với dung dịch FeCl3

  e)Bazơ nào phản ứng với dung dịch H2SO4

  (viết phương trình phản ứng nếu có)

  Bài 2:hòa tan hoàn toàn 8g bột oxit kim loại hóa trị III cần dùng vừa đủ 50g dung dịch HCl 21,9%

  a) xác định công thức hóa học và tên gọi của oxit

  b)tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng

  Bài 3: hòa tan hoàn toàn 1 lượng kim loại R chưa rõ hóa trị cần dùng vừa đủ 1 lượng dung dịch H2SO4 14,7% của dung dịch muối có nồng độ 16,6992%,xác định kim loại R

  Bài 4: cho 200ml dung dịch NaOH 6M phản ứng với dung dịch Fe2(SO4)3

  3M thu được dung dịch X và kết tủa Y .Nung Y đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn.

  a) tính nồng độ mol của dung dịch X.biết lượng kết tủa chiếm V k đáng kể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Khử hoàn toàn 4g hỗn hợp CuO và FexOy bằng CO ở t• cao, sau phản ứng thu 2,88g chất rắn, đem hoà tan chất rắn đó vào 400ml dd HCl vừa đủ có 0,896l khí bay ra ở đktc

  A) tính kl hỗn hợp ban đầu

  B) Xđ công thức phân tử của oxit sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Cho 9,1 gam hỗn hợp 2 oxit :Al2O3,MgO tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 2M

  a,Tính khối lượng oxit trong hỗn hợp ban đầu

  b,Tính thành phần % mỗi oxit trong hỗn hợp

  Giúp zới !Thiên tàikhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Trình bày phương pháp tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe ở dạng bột. Viết PTHH (không làm thay đổi khối lượng kim loại)

  Mình Cảm Ơn Nhiều❤️❤️❤️

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  hòa tan 11.7 g kim loại A hóa trị I vào 120 ,6 g tì thu đc 132 (g) dung dịch A

  a)Xác định kim loại A

  b)Tính C% dung dịch B

  c) Cho toàn bộ dung dịch A vào dumg dịch cóc hứa nước 16.3 (g) ZnCl\(_2\) thì có a(g) kết tủa xuất hiện .Tính A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Hoàn thành các chuỗi phản ứng hóa học sau

  Cu -> CuO -> CuCl -> Cu( OH)2

  S-> H2S

  S->SO2 ->SO3 ->H2SO4 -> K2SO4

  S -> FeS

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  a(mol) kim loại R+a(mol) H2SO4 tạo ra 1,56 g muối+ khí A

  -A +45ml dd naoh 0,2M tạo ra 0,608g muối . Tìm R

  Help me, please

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  hòa tan hoàn toàn 48,8 g hỗn hợp Cu và một oxit sắt trong dung dịch HNO3 vừa đủ tạo thành dung dịch A và 6,72l NO duy nhất (đktc) . cô cạn dung dịch A thu được 147,8g chất rắn

  a. tìm CTHH của oxit sắt

  b. cho hỗn hợp trên tác dụng với 400ml dung dịch HCl 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B và chất rắn C. tính CM các chất có trong dung dịch B và khối lượng chất rắn C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  hòa tan hoàn toàn 28 g hỗn hợp A gồm Fe2O3 và CuO bằng dung dịch HCl vừa đủ,sau phản ứng thu được dd B.Cô cạn đ B thu được 55,5g muối khan.Tính tp % của mỗi oxit trong hh ban đầu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  cho m1 gam Al vào 100ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3. sau khi các pư xảy ra hoàn toàn thu đk m2 gam chất rắn X. nếu cho m2 gam X td vs lượng dư dung dịch HCl thì thu đk 0,336l khí đktc. m1 và m2 lần lượt là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Nguyên tố kim loại M có hóa tri3 trong hộp chất với oxi. Biết rằng cưa 6,4g oxit của M tác dụng vừa đủ với 0,4l dung dịch HCl 0.6M. Xác định tên kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Fe\(_x\)O\(_y\) + H\(_2\)SO\(_4\) \(\rightarrow\)Fe\(_2\)(SO\(_4\))\(_3\) + SO\(_2\) + H\(_2\)O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  cho 16,2g một hỗn hợp gồm kim loại kiềm A và oxit của nó tan hết trong nước thu được dung dịch B và trung hòa hết 1/10 dung dịch B cần 200ml HSO 0,15M . Hỏi A là nguyên tố nào ? Khối lượng mỗi chất ban đầu trong hỗn hợp là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Hòa tan hoàn toàn 18,9g hỗn hợp gồm Al và Ag bằng dd axit HCl 0,4M vừa đủ. Đến khi chất khí thoát ra hết thu được 10,08 lít khí H2 (ở đktc)

  a) Tính Khối lượng của mỗi chất trong dd ban đầu

  b) Tính V của dd HCl 0,4M đã dùng

  c) Tính CM của dd muối thu đc sau pư. Cho rằng thể tích của dd thay đổi ko đáng kể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA