RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 22.2 trang 27 SBT Hóa học 9

Bài tập 22.2 trang 27 SBT Hóa học 9

Có một dung dịch gồm hai muối: Al2(SO4)3 và FeSO4. Trình bày một phương pháp hoá học để từ dung dịch trên điều chế ra dung dịch Al2(SO4)3. Viết phương trình hoá học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.2

Cho một lượng bột Al dư vào dung dịch 2 muối, chỉ có Al tác dụng với dung dịch muối FeSO4:

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)+ 3Fe.

Tách kết tủa thu được dung dịch Al2(SO4)3.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.2 trang 27 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Kim Ngan

  Cho 6,5g kim loại R ( hóa trị II ) tác dụng với khí Clo ( dư ) thì thu được 13,6g muối. Tìm kim loại R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Lê Tín

  Viết phương trình cho những chuyển đổi hóa học sau

  a) Fe2(SO4)3 \(\rightarrow\) FeCl3\(\rightarrow\)Fe(OH)3\(\rightarrow\)Fe2(SO4)3\(\rightarrow\)Fe(OH)3\(\rightarrow\)Fe2O3\(\rightarrow\)Fe2(SO4)3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  hòa tan haonf taonf 3.48 g một oxit sắt vào lượng dư dd hcl thu dc dung dịch X.cho X tác dụng vs dd NaOH dư lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng ko đổi thu dc 3.6 g một chất rắn khan .xác định ct oxit sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  hòa tan hết một miếng hợp kim Na, Al (tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 ) vào nước thu được 3,36 l khí H2 (đktc) và m gam chất rắn. Tìm m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Từ H2O , O2 , FeS2 hãy viết các pt phản ứng điều chế Fe2(SO4)3 , Fe, FeSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  câu 17. hòa tan hoàn toàn 0,56 gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng 19,6% vừa đủ . cần bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 loãng nói trên để hòa tan sắt

  A. 5gam

  B.6gam

  C.7 gam

  D.8gam

  câu 18.cặp chất bào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học

  A. Fe và dung dịch H2SO4 đặc

  B. Cu và dung dịch AgNO3

  C. Al và dung dịch KOH

  D. Fe và dung dịch H2SO4 đặc nguội

  câu 19.sản phẩm tạo thành khí đốt dây sắt trong lọ chứa khí clo là

  A. FeCl3

  B. FeCl2

  C, hỗn hợp FeCl3 và FeCl2

  D. FeO3

  câu 20. có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2 , có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm

  A. Mg

  B. AgNO3

  C.Al

  D. HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  a​) Tách Ag ra khỏi hỗn hợp: Ag, Mg, Al.

  ​b) Tách hỗn hợp sau: CaCO3, CaSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Cho 6,3 g hỗn hợp X gồm kim loại M hóa trị 1 và kim loại M' hóa trị 2 tan trong nước dư thu được 3,36 lít H2(d9ktc) và dung dịch A. Trung hòa hết A bằng dung dịch HCl dư rồi cô cạn dung dịch thu được a g rắn khan.

  a/ tính a

  b/ tìm M; M'. Biết khối lương mol của M' bằng 1,739 lần M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Tách riêng Ag ra khỏi hỗn hợp Fe,Mg,Ag

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  nêu hiện tượng quan sát dc và viết pthh xảy ra trong các TH sau:

  a, cho dây Zn vào dd AgNO3

  b, cho miếng Na vào dd CuSO4

  c, thả dây Al vào dd NaOH

  d, cho mẩu K vào dd AlCl3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Hòa tan 10,2g oxit của kim loại hóa trị III cần dùng 100ml dung dịch HCl 3M (khối lượng riêng bằng 1,2g/mol)

  a) Xác định CTHH của oxit

  b) Tính CM và nồng đọ % thu được sau phản ứng (coi V dung dịch thu được)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Cho 1 dung dịch chứa 6.4 g đồng CuSO4 tác dụng với KOH 20% thu được m(g) kết tủa

  a) Viết phương trình hóa học sảy ra?

  b)Tính giá trị bằng số của m

  c) Tính thể tích dung dịch KOH biết khối lượng riêng KOH là 0.8/ml

  Hộ mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Cho 4g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R hóa trị II tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch B chứa 11,1 gam hỗn hợp muối

  a) Tính thể tích khí thu được đktc và nồng độ mol của dung dịch HCl

  b) Xác định kim loại R và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp biết 2 kim loại có số mol bằng nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Hòa tan 1,44g kim loại hóa trị II trong 250ml dung dịch H2SO4 0,3M để trung hòa dung dịch cần 60ml dung dịch NaOH 0,5M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  : Hoà tan 43,71g hỗn hợp gồm 3 muối: cacbonat; hiđrôcacbonat; clorua của một kim loại kiềm vào một thể tích dung dịch HCl 10,52% (D = 1,05g/ml) lấy dư được dung dịch A và 17,6g khí B. Chia dung dịch A thành 2 phần bằng nhau.

  Phần 1: Cho tác dụng với AgNO3 dư được 68,88g kết tủa.

  Phần 2: Cho phản ứng vừa đủ với 125ml dung dịch KOH 0,8M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 29,68g muối khan.

  a) Tìm tên kim loại kiềm.

  b) Tình thành phần phần trăm khối lượng mỗi muối đã lấy.

  c) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA