RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 22.1 trang 27 SBT Hóa học 9

Bài tập 22.1 trang 27 SBT Hóa học 9

Kim loại nhôm và kim loại sắt có những tính chất hóa học nào giống nhau và khác nhau? Dẫn ra những phản ứng hoá học để minh hoạ.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.1

Những tính chất hoá học giống nhau: Nhôm, sắt có những tính chất hoá học của kim loại, như:

- Tác dụng với phi kim tạo oxit hoặc muối.

4Al + 3O2 → 2Al2O3      

3Fe + 2O2 → Fe3O4

2Al + 3Cl2 → 2AlCl                    

2Fe + 3Cl→ 2FeCl3

- Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) giải phóng khí hiđro; Nhưng không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội và HNOđặc, nguội.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H                      

Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2

- Tác dụng với dung dịch của một số muối.

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)+ 3Cu

Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu

Những tính chất hoá học khác nhau.

- Al tan trong dung dịch kiềm, Fe không tan trong dung dịch kiềm.

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

- Al tác dụng với các chất tạo hợp chất trong đó Al có hoá trị duy nhất là III, Fe tác dụng với các chất tạo hợp chất trong đó Fe có hoá trị II, hoá trị III. 

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2Al + 6HCl → 2AlCl+ 3H2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 2HCl  → FeCl+ H2

- Al là kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn Fe:

2Al + Fe2O3  → 2Fe + Al2O3

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.1 trang 27 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • thu trang

  Cho hh X gồm 5,6 gam Fe; 8,1 game Al vào 200ml CuSO4 3M thu được a gam chất rắn. Tìm a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  minh dương

  cho 69,2g CuO và Cr2O3 tác dụng vừa đủ với đủ với dung dịch H2SO4 nồng độ 1,96%.Thu đc 169,2g sunfat

  a,tính khối lương oxit trong hỗn hợp đầu

  b, tính nồng độ % chất tan trong dung dịch mới

  giúp e với ạ e cảm ơn nhiềuvuiyeu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Hòa tan hỗn hợp Mg, Mgco3 trong 200g dung dịch Hcl 7,3% vừa đủ. Sau phản ứng thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ khí Y qua Ca(oh) dư thu được 10g kết tủa

  a) Tính % khối lượng hỗn hợp ban đầu

  b) Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3

  a) Viết các phương trình hóa học

  b) Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Hoà tan 10g hỗn hợp A gồm Al, Cu, Mg bằng dung dịch Hcl dư dc 8,96 lít khí (dktc) và dd B và chất rắn C. Lọc lấy C đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi dc 2,75g. Tính%m mỗi chất trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Nêu hiện tượng và phương trình hóa học:

  -Trong phòng thí nghiệm để điều chế CuSO4 thì có thể cho Cu tác dụng với H2SO4 đặc hoặc cho Cu tác dụngvới H2SO4 loãng, sục khí oxi liên tục.Hãy cho biết cách nào ưu điểm hơn, giải thích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  1. Cho 4,8g một kim loại hóa trị (II) tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau PƯ thu được 19g muối. Xác định kim loại đó?

  2. cho 16,8g một kim loại hoá trị (III) tác dụng với khí Clo (dư). Sau PƯ thu được 48,75g muối. Xác định kim loại đó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp X gồm Al và Mg bằng lượng HCl 14,6% thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí H2
  a) Tính %m của mỗi kim loại trong X
  b) Tính m ddHCl đã dùng
  c) Tính m ddY thu được
  d) Tính nồng độ % các muối có trong dung dịch Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Cho 4,6(g) kim loại (có hóa trị 2) tác dụng vừa đủ với 44,8(l) cl2 ( ở đktc) sau phản ứng thu được m(g) muối.

  A, xác định M

  B, tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang


  Hòa tân hoàn toàn 28,4g hỗn hợp gồm MgO, Al2O3 vào dd HCL người ta thu được 72,4g muối.
  a) Viết PTHH biễu diễn phản ứng xảy ra .
  b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đã cho .
  Cho biết Mg =24 ;O =16 ; Al =27 ; Cl =35,5 ; H= 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  cho 8 gam 1oxit sắt tác dụng hoàn toàn với khí CO dư ở nhiệt độ cao thu được 5,6 gam chất rắn. Cthh của oxit sắt đó là???

  e cần gấp ai giải hộ e với ạkhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Trộn 5,4g bột Al với 8g Fe2O3 rồi nung nóng để thự hiện phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có oxi trong không khí sau phản ứng để nguội ta thu được M gam hỗn hợp chất rắn.

  a) Hãy xác định M.

  b) Nếu cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với NaOH dư thì thể tích hiđrô (đktc) tối đa có thể thu được là bao nhiêu lít. Cho rằng các phản ứng hỗn hợp đều xảy ra hoàn toàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  hỗn hợp gầm CuO, Fe2O3 . chỉ dùng Al và dung dịch HCl , hãy nêu phương trình pháp chế điều chế Cu nguyên chất ( dùng sơ đồ )

  haha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Cho 7,2g hỗn hợp A gồm fe và FexOy tan hết trong dung dịch HCl 1M dư thu được 0,56 lít khí H2 ở đktc và dung dịch B.Cho toàn bộ dung dịch B vào NaOH dư đun xôi trong điều kiện có không khí lọc lấy kết tủa rửa sách nung nóng đến khối lượng không đổi thu được 8g chất rắn

  a) Xác định thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A

  b) Tím công thức oxit sắt

  c) Tính thể tích HCl dư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Đây là 1 câu hỏi trong bài thi Hóa học (Khoa học - tổ hợp Lý Hóa Sinh) huyện em:

  Câu 1: Cho 6g bột Mg vào 200ml dung dịch chứa FeCl3 1M và CuCl2 1,25M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu đc m(g) chất rắn. Tính m.

  Và lời giải là Mg tác dụng với FeCl3 cho đến hết FeCl3 thì mới phản ứng với CuCl2.

  Theo lí thuyết em đã từng học thì khi cho 1 kim loại tác dụng với 2 dung dịch muối thì muối kim loại yếu hơn sẽ phản ứng trước cho đến hết muối KL yếu thì mới đến muối của kim loại mạnh phản ứng.

  Nhưng theo lời giải của đề thì Mg lại tác dụng với FeCl3 trước cho đến hết rồi mới phản ứng CuCl2.

  @Cẩm Vân Nguyễn Thị Cô có thể giải thích cho em được không cô ...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA