ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 60 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 60 sách GK Hóa lớp 9

Sắt tác dụng được với chất nào sau đây?

a) Dung dịch muối Cu(NO3)2

b) H2SO4 đặc, nguội

c) Khí Cl2

d) Dung dịch ZnSO4.

Viết các phương trình hóa học và ghi điều kiện, nếu có:

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 4

Sắt tác dụng với dung dịch muối Cu(NO3)2 (a) và khí Cl2 (c).

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu↓

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 60 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Suong dem

  Giúp mình với ạ!

  Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS vào dd HCl dư tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít hỗn hợp khí ở đktc . Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 9.Tính thành phần % theo số mol Fe và FeS trong hh ban đầu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Tran Chau

  Hòa tan hoàn toàn a gam sắt vào 200ml dung dịch H2SO4( loãng, dư) thu được 4,48 lít khí H2( ở đktc) và dung dịch a. cho dung dịch a tác dụng với dung dịch BaCl2( dư) thu được 23,3kg kết tủa trắng BaSO4:

  1 Tính a?

  2 Tính nồng độ mol/ lít của dung dịch H2SO4 ban đầu​

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Fe + KNO3------> ?????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Có 3 hỗn hợp đựng riêng biệt gồm:

  Fe+FeO, Fe+Fe2O3, FeO+Fe2O3 . Nhận biết mỗi hỗn hợp trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  viết các phương trình phản ứng hoàn thanh sơ đồ sau ( mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học; ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

  NaCl-1->Cl2-2->HCl-3->FeCl3-4->CuCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Hòa tan hoàn toàn 5,5 gam hỗn hợp A gồm Al và Fe vào dd HCl 14,6% (D= 1,08 g/ml) vừa đủ thì thu dd B đc 4,48 l khí H2 (ở đktc).

  a) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A

  b) Tính V của dd HCl đã dùng

  c) Tính C% của ctan có trong dd B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Thực hiện chuỗi biến đổi hóa học sau

  a) Fe--> FeCl3--> Fe(OH)3--> Fe2O3--Fe-> FeCl2

  b)Mg--> MgO--> MgSO4--> Mg(NO3)2--> Mg(OH)2-->MgCl2

  c) MgSO4--> Mg(NO3)2--> Mg(OH)2--> MgCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Trong tinh thể hiđrat của 1 muối sunfat kim loại hóa trị II (MSO4.nH2O) Thành phần nước kết tinh chiếm 45,32%. Xác định công thức của tinh thể đó biết trong tinh thể có chứa 11,51% S.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  cho 18,4g hỗn họp sắt và sắt (II) oxit td vừa đủ vs dd H2SO4 loãng, thu được 4,48l khí hiđro (đktc)

  a) Viết PTHH xảy ra

  b)Xác định khối lượng các chất có trong hỗn hợp ban đầu

  c) Tính khối lượng dd H2SO4 loãng 7% cần dùng

  d) Tính nồng độ % của chất có trong dd sau phản ứng

  GIÚP MK VS

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Nêu 7 PTHH khác nhau để điều chế FeCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Tính CM dd AgNO3

  bởi Thu Hang 23/04/2019

  Cho 21,44(g) hh gồm Fe và Cu vào 2l dd AgNO3 . Sau khi các pư xẩy ra hoàn toàn thu được 71,68(g) chất rắn A và dd B . Cho NaOH dư vào B tháy xuất hiện Kết tủa , lọc và đem nung => m ko đổi , thu được 25,6(g) chất rắn . a) tính%m , b) tính CM dd AgNO3

  Trần Hữu Tuyển

  Hồ Hữu Phước

  Nguyễn Thị Kiều

  giúp e vs

  Có phải xét 2 TH ko ạ ?

  TH1 : Fe td vs AgNO3 nhưng còn dư

  TH2 : FE và Cu tác dụng nhưng Cu còn dư

  :(( help T.T

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Cho hỗn hợp Zn và Fe phản ứng vừa đủ vs 100g dd HCl 29,2% sau PƯ thu được 52,6 g muối. Tính % khối lượng mỗi kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Bài 1: Cho 11,2g Fe tác dụng với HCl 10%

  a) Tính khối lượng dd axit cần dùng

  b) Tính nồng độ dd muối thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Ngâm một lá sắt có khối lượng 50 gam trong 200 gam dung dịch muối sunfat của kim loại m hóa trị 2 nồng độ 16% sau khi toàn bộ lượng muối sunfat đã phản ứng hết lấy lá sắt ra rửa nhẹ làm khô cân lại thấy khối lượng bằng 51,6 g. Xác định công thức hóa học m

  Giari nhanh nka ai nhanh mk tick!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  cho 12g hỗn hợp x gồm bột fe và cu tác dụng với 500ml dung dịch HCL1M. sau phản ứng để trung hòa ax dư, cần 300ml dung dịch NAOH 1M. Khối lượng CU trong hỗn hợp X ban đầu là bao nhiêu gam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  1) Hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 có khối lượng 38,2g tác dụng vừa đủ với dd HCl thu được khí A. Cho toàn bộ khí A vào dd Ca(OH)2 dư thu được 30g kết tủa. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

  2Cho một lá sắt nặng 50g nhúng vào 200g dd CuSO4 20%. Sau một thời gian lấy lá sắt ra, rửa nhẹ làm khô cân được 51,6g. Tính khối lượng các kim loại trong lá sắt lấy ra khỏi dd CuSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Câu 1: Trình bày các phương pháp hóa học để nhận biết các chất: CACO3, NA2CO3, CA2SO4

  Câu 2: Hoàn thành dãy phản ứng sau:

  FeCl3, Fe(OH)3, Fe2O3, Fe, FeCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  16 g h2 Fe gồm Fe2o3 và Mgo đc hoà tan hết bằng 300 ml d2 HCl. Sau phản ứng lượng axit còn dư đi trung hoà bằng 50 g d2 Ca(OH)2 14,8%. Cô cạn toàn bộ d2 đc 46,35 g muối khan. Tính % khối lượng các oxit và nồng độ CM của HCl.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Mấy bạn giúp mình với

  Cho 56g Fe tác dụng vừa đủ với ddHCl 20%

  a)viết pthh

  b) Tính khối lượng ddHCl đã dùng

  c) Tính thể tích khí H2 thu dược

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  giúp mình với:

  Hoà tan hết 12g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hoá trị II không đổi) vào 200ml dung dịch HCl 3,5M thu được 6,72 lít khí (đktc). Mặt khác lấy 3,6g kimloại M tan hết vào 400ml dung dịch \(H_2SO_4\) nồng độ 1M thì \(H_2SO_4\)​ còn dư.

  a. Xác định kim loại M.

  b. Tính thành phần % theo khối lượng của Fe, M trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Hỗn hợp X gồm Al và oxit FexOy. Nung m gam X trong điều kiện không có không khí, khi đó xảy ra phản ứng: \(Al+Fe_xO_y\rightarrow Al_2O_3+Fe\). Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành 2 phần

  Phần 1:Cho tác dụng với dd NaOH dư, sau phản ứng thu được 1,68lít khí và 12,6 gam chất rắn

  Phần 2:Cho tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng dư, sau phản ứng thu được 27,72 lít SO2 và dd Z có chứa 263,25 gam muối sunfat. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc

  -Tìm m và CTPT của oxit FexOy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Điền chất và hoàn thành phương trình phản ứng:

  1/ Bổ túc các phản ứng sau:

  FeS2 + O2 ---> A (bay lên) + B

  A + H2S ---> C (kết tủa) + D

  C + E ---> F

  G + NaOH ---> H (kết tủa) + I

  J ---> (nung nóng) B + D

  B + L ---> (nung nóng) E + D

  F + HCl ---> G + H2S (bay lên)

  H + O2 + D ---> J (kết tủa)

  2/ bổ túc các phản ứng sau:

  A + X ---> (nung nóng) Fe

  A + Y ---> (nung nóng) Fe

  A + Z ---> (nung nóng) Fe

  Fe + B ---> D

  D + E ---> G

  Biết A + HCl ---> D + G + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA