RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 19.1 trang 23 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 19.1 tr 23 SBT Hóa học 9

Muối Fe (III) được tạo thành khi cho Fe tác dụng với dung dịch

A. HNO3 (loãng, dư)

B. H2SO4 loãng 

C. HCl    

D. CuSO4

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.1

Muối Fe (III) được tạo thành khi cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 (loãng, dư)

Đáp án A.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.1 trang 23 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • hồng trang

  Nung 21,4 gam Fe(OH)\(_3\) đến khi phân hủy hoàn toàn.Khối lượng Fe\(_2\)O\(_3\) thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Đan Nguyên

  cho m(g) kim loại Fe vào 1 lít dung dịch chứa AgNO3 0,1M cà Cu(NO3)2 0,1M. Sau pư người ta thu được 15,28g rắn và dd X. Giá trị của m là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  A có chứa 0,1mol Fe , 0,2 mol Cu. Hoà tan A trong v(ml) dung dịch HNO3 1M thu được x mol NO. Tính v, x ( tính bằng cách bảo toàn e)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  CHO A GAM BỘT FE VÀO DUNG DỊCH CHỨA B MOL CUSO4 SAU KHI KẾT THÚC PHẢN ỨNG THU ĐƯỢC DUNG DỊCH X VÀ CHẤT RẮN Y . HỎI TRONG X,Y CÓ CHẤT GÌ , BAO NHIÊU MOL

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Đốt cháy m(g) bột sắt trong bình A có chứa 3,36l khí Clo (ở 0oC và 1atm) chờ cho pứ xảy ra xong, ta cho vào bình 1 lượng dd NaOH vừa đủ thì thu đc kết tủa, tách kết tủa sấy khô ngoài không khí thì nhận thấy khối lượng tăng thêm 1,02g (biết các pứ xảy ra hoàn toàn)

  a, Viết các PTHH giải thích các hiện tượng trên

  b, Tính khối lượng bột Fe đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  đốt 11.2 gam Fe trong bình đựng 11.2 lít khí clo ở đktc .Sau phản ứng hòa tan sản phẩm vào nước được dung dịch A,cho A vào dung dịch NaOHduw thì thu được kết tủa B,nung kết tủa B đến khối lượng không đỏi thì thu được chất rắn C,dẫn khí CO đi qua chất rắn C và nung nóng thì thu được a(g) chất rắn D a) viết pthh;b)tính a=?;c) tính thể tích Co ở đktc cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  cho 4,48 gam sắt hòa tan vào dung dịch Hcl 1M lấy dư. Sau phản ứng thu được dd A và khí H2

  A) tính VH2

  B) tính Vdd HCl đã tham gia phản ứng

  C) để kết tủa hoàn toàn dd A thì cần dùng bn g dd NaOH 20%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Cho 0,2 mol Fe vào dd hỗn hợp chứa 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,2 mol AgNO3. Khi pư hoàn toàn, số mol Fe(NO3)3 trong dd bằng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Cho 15,35g hỗn hợp gồm Sắt và Kẽm tác dụng đủ với 6720 ml khí Cl ở ĐKTC.

  a/ Tìm khối lượng và thành phần % về khối lượng các chất trong hỗn hợp.

  b/ Lấy sản phẩm muối tác dụng với 500 ml DD AgNO3. Tìm CM DD AgNO3 và khối lượng kết tủa .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Tính Cm

  bởi thuy linh 27/04/2019

  Bài 21: Khử 1 oxit Fe ở to cao = CO dư thu đc 0,84g Fe và 448ml CO2 đktc. Tìm CTOX. Nếu hòa tan lượng oxit trên trong v lit dd HNO3 0,5M tạo bao nhiêu lít NO đktc và tính v. Tính CM

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Nguyên tử Sắt có điện tích hạt nhân là 26+. Trong nguyên tử, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 22. Hãy xác định số khối của nguyên tử Sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Chia m(g) hh X gồm Cu và Fe thành 2 phần bằng nhau.

  PI + dd HCl dư -> 4,8g chất rắn

  PII + O2 sau 1 thời gian -> hh rắn Y

  Cho Y + dd H2SO4 đặc nóng dư -> 3,36 lít SO2

  Tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Cho 20 g một oxit sắt phản ứng hết với dung dịch HCl dư,sau phản ứng thu được 40,625 g muối clorua.Xác định công thức phân tử của oxit sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Hoà tan hết 10,8 gam một oxit sắt vào dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 19,05 gam một muối sắt clorua. Xác định công thức hoá học của oxit sắt.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  cho 40g một oxit sắt phản ứng hoan toàn với dung dịch Hcl sau phản ứng thu được 81,25g muối clorua .tìm công thức của oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  cho 0.1mol fe vào dd HNO3 sau pứ hoàn toàn thu được khí NO duy nhất và dd A .cô cạn dd A thì 22.34g chất rắn B . tính số mol HNO3 pứ và thể tích khí NO .

  b nhiệt phân hoàn toàn B thu được bao nhiêu g chất rắn
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Cho một lượng bột sắt(Fe) vào 600 ml dung dịch H2SO4 loãng thu được 3,36 lít H2 ( ở đktc)

  a ) Viết phương trình hóa học xảy ra

  b) Tính khối lượng bột sắt đã phán ứng

  c ) Xác định nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Có hỗn hợp gồm bột Fe và bột kim loại M (hóa trị n). Nếu hòa tan hết hỗn hợp này trong dd HCl, thu đc 7.84 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với khí Cl2 thì V Cl2 cần dùng là 8.4 lít (đktc). Biết tỉ lệ số nguyên tử Fe và kim loại M là 1:4.

  a/ Viết PTHH của các phản ứng xảy ra

  b/ Tính V của Cl2 (đktc) đã hóa hợp với kim loại M

  c/ Xác định hóa trị n của kim loại M

  d/ Nếu khối lượng của kim loại M có trong hỗn hợp là 5.4g thì M là kim loại nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  hòa tan 5,6 gam Fe bằng 100g HCl 14,6%. Sau khi phản ứng thu được khí A và dung dịch B.

  a, Tính thể tích A.

  b, Trong dung dịch B có chứa axit không? nếu có thì cần bao nhiêu ml NaOH 1M để trung hòa lượng axit trên ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Cho hỗn hợp muối khan CuCl2 và FeCl2.Hãy điều chế từng kim loại Cu,Fe riêng biệt (không dùng điện phân dung dịch )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  hòa tan hh X gồm 11,2g kim loại M và 69,6g oxit MxOy của kim loại đó trong 2 l dd HCl thu được dd A và 4,48l H2 xác định kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Bài 1: hoà tan 16,4 g sắt , sắt(III)oxit vào dd axit clohidric 1M kết thúc phản ứng thu được 3,36 lít H2 ở đktc a) tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp b) tính nồng độ (M) của muối trong dd thu được sau phản ứng

  Bài 2: hoà tan 14,2g đi photpho pentaoxit vào 185ml nước thu được dd A a) Tính C% của dd A b) cho 200g dd NaOH 20% vào dd A được dd B . Tính C% của các chất tan trong dd B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Viết phương trình phản ứng:

  a) Fe --1--> FeCl2 --2--> Fe(OH)2 --3--> FeSO4 --4--> Fe(NO3)2

  b) Al --1--> Al2O3 --2--> AlCl3 --3--> Al(OH)3 --4--> Al2O3

  c) Cu --1--> CuO --2--> CuCl2 --3--> Cu(OH)2 --4--> CuO

  d) Cu --1--> CuO --2--> CuCl2 --3--> Cu(NO3)2 --4--> Cu(OH)2 --5--> CuO --6--> Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA