RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 19.11 trang 24 SBT Hóa học 9

Bài tập 19.11 trang 24 SBT Hóa học 9

Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời gian, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. Khối lượng muối sắt được tạo thành là

A. 30,4 gam   

B. 15,2 gam 

C. 12,5 gam   

D. 14,6 gam

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.11

Đáp án B.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

1 mol Fe sau phản ứng tạo 1 mol Cu khối lượng tăng lên 8g

0,1 mol Fe sau phản ứng tạo 0,1 mol Cu khối lượng tăng lên 0,8g

mFeSO4 = 0,1 x 152 = 15,2g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.11 trang 24 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA