YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 19.14 trang 25 SBT Hóa học 9

Bài tập 19.14 trang 25 SBT Hóa học 9

Cho hai mẩu Fe có khối lượng bằng nhau. Cho một mẩu hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl tạo 19,05 gam muối. Cho mẩu còn lại tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thì khối lượng muối sunfat tạo ra là bao nhiêu ?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.14

Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Qua các phương trình hóa học trên và dữ liệu đề bài, ta có:

nFeCl2 = 19,05/127 = 0,15 mol = nFe

mFeSO4 = 0,15 x 152 = 22,8g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.14 trang 25 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Goc pho

  Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ HCl 20% thu được đ D. Nồng độ của FeCl2 trong đ D là 15,757%

  a) Xác định nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch D

  b) Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của Fe trong hh X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Suong dem

  1.Cho m g hỗn hợp fe và zn tác dụng vừa hết vs dung dịch hcl 2,5 M ( D=1,19g/ml ) thấy thoát ra 1 chất khí và thu đc 1200g đungịch xác định m

  2. cho 2 mẩu fe có khối lượng bằng nhau . cho 1 mẩu hào tan hòa toàn trong dung dịch hcl tạo 19.05g muối . cho mẩu còn lại tan hòa toàn trong dung dịch h2so4 loãng thì khối lượng muối sắt tạo thành là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Trên 1 đĩa của 1 cái cân, người ta đặt 2 cốc đựng cùng một dung dịch HCl cho cân thăng bằng. Thêm 4,2g mNaHCO3 vào 1 cốc thì phải thêm bao nhiêu gam bột sắt vào cốc 2 để cân ở vị trí thăng bằng. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  thả 13 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl 15%.Sau phản ứng thu được 1,344l khí H2\

  a.Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại

  b.Tính thể tích HCl đã dùng biết D=1,02g/ml

  c.cần bao nhiêu gam Ca(OH)2 để trung hòa lượng axit trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  cho 1 lượng sắt dư vào 500ml dd H2S04 thu được 33,6l khí H2(đktc).(a) tính khối lượng bột sắt đã phản ứng?

  b) lam` bay hơi ddsau phản ứng thu được a(g) Feso4.7H20.tính a
  C) xác định nồng độ M của dd H2S04 đã dùng
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

  Fe ----->FeCl2 ------> Fe(OH)2 ----->FeSO4

  Fe-----> FeCl3 ------>Fe(OH)3 ------>Fe2O3 ---> Fe2(SO4)3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Nhúng 1 thanh sắt có m=50kg và 500ml dung dịch CuSO4 . Sau một thời gian pư lấy thanh sắt ra khỏi dd , rửa sạch làm khô cân nặng 52kg

  a) Tính m CU đẩy ra

  b) Tính Cm CuSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  a, Tìm CT của một oxit sắt biết rằng sau khi khử hoàn toàn 16g oxit này bằng CO ở nhiệt độ cao thì khối lượng chất rắn giảm 4,8g

  b, Tính thể tích khí CO đktc cần dùng biết hiệu suất sử dụng CO chỉ đạt 80%

  c, KHí sinh ra đc dẫn vào bình đựng 200g dd NaOH 8%. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch thu đc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Hòa tan hoàn toàn 25,6 g hh gồm Fe và CaCO3 trong 0,822 mol HCl thu được hh khí A có tỉ khối so với hidro là 15

  a, Viết pthh

  b, Tính % m mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  hoà tan hoàn toàn 20g hỗn hợp gồm Fe và kim loại M cần vừa đủ 500ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch chứa muối clorua và gi phóng khí H2.

  a) Tính khối lượng muối clorua thu được. b) Nếu biết số mol kim loại trong hỗn hợp bằng nhau, xác định kim loại M
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Khử 1 lượng oxit sắt bằng H2 nóng, dư. Hấp thụ hoàn toàn hơi nước sinh ra bằng 100 g dung dịch H2SO4 98% thì nồng độ axit giảm được 3,405%. Chất rắn thu được sau khi phản ứng oxi hóa khử trên cho phản ứng dung dịch H2SO4 (lỏng) thoát ra 3,36 lít H2( đktc). Tìm Công thức oxit sắt .

  Bài này hơi khó bạn nào làm nhanh đúng giải cụ thể mình cho 5 tick . !!!!!!

  Mình đang cần gấp!!!!!

  Bài này hơi khó bạn nào làm nhanh đúng giải cụ thể mình cho 5 tick .

  Mình đang cần gấp

  Bài này hơi khó bạn nào làm nhanh đúng giải cụ thể mình cho 5 tick .

  Mình đang cần gấp

  Bài này hơi khó bạn nào làm nhanh đúng giải cụ thể mình cho 5 tick .

  Mình đang cần gấp

  Bài này hơi khó bạn nào làm nhanh đúng giải cụ thể mình cho 5 tick .

  Mình đang cần gấp

  Bài này hơi khó bạn nào làm nhanh đúng giải cụ thể mình cho 5 tick .

  Mình đang cần gấp

  batngogianroibucminhleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleu

  leuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  thực hiện dãy biến hóa hóa học sau:

  a)Fe→FeCl2→Fe(OH)2→FeO→Fe

  b)Fe→FeCl3→Fe(OH)3→Fe2(SO4)3

  c)Fe→Al2O3→AlCl3→Al(NO3)3→Al(OH)3→Al2O3

  d)Na→NaOH→NaCl→NaNO3

  e)Ca→CaO→Ca(OH)2→Ca(NO3)→CaSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  X là một oxit sắt. Biết 1,6g X tác dụng vừa hết với 300ml dung dịch HCl 2M. Xác định công thức của oxit sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  cho 2g hỗn hợp Fe và kim loại hóa trị 2 vào dung dịch hcl có dư thì thu được 1,12g H2 (đktc) mặt khác nếu hòa tan 4,8g kim loại hóa trị 2 thì cần chưa đến 500ml dung dịch hcl 1M. xác định kim loại hóa trị 2 đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  cho 3 hỗn hợp : Fe , Fe2O3

  Fe , FeO

  Fe2O3 , FeO

  hãy nhận biết từng hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Cho bản sắt có khối lượng 100 gam vào 2 lít dung dịch CuSO4 1M. Sau một thời gian dung dịch CuSO4 có nồng độ là 0,8 M. Tính khối lượng bản kim loại, biết rằng thể tích dung dịch xem như không đổi và khối lượng đồng bám hoàn toàn vào bản sắt ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  cho 2g hỗn hợp Fe và kim loại hóa trị 2 vào dung dịch hcl có dư thì thu được 1,12g H2 (đktc) mặt khác nếu hòa tan 4,8g kim loại hóa trị 2 thì cần chưa đến 500ml dung dịch hcl 1M. xác định kim loại hóa trị 2 đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  cho a gam hỗn hợp Fe và FeS t/d với đ HCL dư, thu được 2,464 lít hỗn hợp khí(dktc). Sục hỗn hợp khí qua dd Pb(NO3) dư, thu được 23,9g kết tủa màu đen.

  a. Viết PTHH của các phản ứng đã xảy ra

  b. tìm a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  fe co td duoc vs agcl?

  bởi sap sua 13/06/2019

  fe co td duoc vs agcl?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Hòa tan hết a(g) bột sắt cầ vừa đủ 600ml dug dịch H2SO4, thu được 10,08 lit H2

  a) Tính a

  b) Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng

  c) Tính khối lượng muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Giúp mình với ạ!
  Cho 2,24 g bột sắt vào 250 ml dung dịch CuCl2 0,2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A và chất rắn
  a/ Viết phương trình hóa học
  b/ Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ửng
  c/ Xác định nồng độ mol của các chất tan trong dung dịch A. Giả thiết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  đốt cháy 11,2g sắt trong khí oxi
  a) viết pthh
  b)tính khối lượng fe3o4 thu được
  c)tính thể tích oxi cần dùng (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Cho a (g) bột sắt vào 200ml dd X gòm hỗn hợp hai muối là AgNO3 và Cu(NO3)2. Khi phản ứng xong thu được 3,44g kết tủa. Chất rắn B và dd C . Tách B rồi cho C tác dụng vs NaOH dư thu được 3.68g kết tủa của 2 hidroxit kim loại. Nung kết tủa trong không khí thu được 3,2g chất rắn.

  a) Xác định a(g).

  b) Tính nồng độ mol của dd X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA