RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 19.12 trang 25 SBT Hóa học 9

Bài tập 19.12 trang 25 SBT Hóa học 9

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Giải sách bài tập Hóa học 9 | Giải sbt Hóa học 9

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.12

(1) Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

(2) Fe2O3 + H2 → 2Fe + 3H2O

(3) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

(4) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.12 trang 25 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Giải thế nào đây:

  Fe->FeSO4->Fe(OH)2->Fe2O->FeCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hi hi

  Cho 5,6 g Fe tác dụng với 250ml dung dịch HCl 0,7M

  a, Xác định chất hết,chất dư

  b,Tính nồng các chất sau phản ứng 

  c,Cho toàn bộ lượng khí H2 tác dụng với 16g CuO.Hãy tính khối lượng chất rắn sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Ngâm 1 lá Sắt vào 320 gam dung dịch CuSO4 10%. Sau khi tất cả đồng đẩy ra khỏi dd CuSO4 và bám hết vào miếng sắt tăng lên 8%. Xác định khối lượng miếng sắt ban đầu
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  mọi người giúp mình bài tập này nha

  cho m gam hỗn hợp X gồm fe fes fes2 vào dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít NO2 là sản phẩm khử duy nhất đktc và còn lại thấy 1,2 gam sắt chưa tan hết. biết dung dịch sau phản ứng chỉ chứa 1 chất tan. tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  1) Trình bày pphh tách riêng Ag ra khỏi hỗn hợp ban đầu gồm Ag, Fe, Al, Cu

  2) ___________________ FeCl3 ra khỏi hh gồm FeCl3, NaCl, MgCl2

  3) ___________________ từng chất khỏi hh gồm:

  a) K2O, CuO, Al2O3, Fe2O3                        e)N2, NH3,CO2

  b)NaCl, BaSO4, MgCl2                                 f)Cl2, CO2, H2

  c)CuO, MgO, Al2O3, BaO                             G)NaCl, MgCl2, AlCl3, NH4Cl

  d) Cu(NO3)2, AgNO3, Al(NO3)3

  4) Trình bày pphh tách từng KL trong hh sau:

  a) KCl, MgCl2, BaCl2, AlCl3     b)Al, Cu, Fe, Mg, Na            c) BaCO3, K2CO3,MgCO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Ai giải được bài nào thì làm giúp mình với :3

  1) Từ Fe và các hoá chất cần thiết khác (k dùng O2 và kk) viết ptpư điều chế Fe2O3 nguyên chất.

  2) Viết các ptpư trực tiếp tạo:

  a) ZnCl2               b)Al2(So4)3         c) CaCO3

  3) Từ CaCO3, Na2SO4, CuS. Viết ptpư điều chế KL: Ca, Na, Cu.

  4) Từ muối ăn, quặng pirit sắt, nc, kk, đá vôi, quặng booxit, viết ptpư điều chế H2SO4 NaOH Ca(OH)2 FeCl2 Al Fe sắt (II) sunfat NaNO3 amoni nitrat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  có một oxit sắt chưa rõ công thứcchia oxit này làm 2 phần bằng nhau

  a) để hòa tan hết phần 1 cần dùng 150ml dd HCl 1,5M

  b) cho luồng khí H2 dư đi qua phần 2 nung nóng sâu phản ứng thu đc 4,2 g sắt tìm công thức oxit nói trên 

  Giúp mình nha mình sẽ tích cho 5 tick

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  cho 1,96g bột sắt vào 100ml dung dịch CUSO4 10% (D = 1,12g / ml )

  a, sau khi phản ứng kết thúc chất nào còn dư ? khối lượng là bao nhiêu ?

  b, xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch . Cho rằng thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể

  hộ mk vs đc ko >>

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Bài 1: Cho a (g) sắt dư vào 500ml dd HCl,phản ứng xong thu được 3,36 lít khí H2 ở đktc

  a. Tính khối lượng của Fe đã tham gia p.ư

  b. CM của dd đã dùng

  bài 2:Khử hoàn toàn 40g hỗn hợp CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao phải dùng 15,68l CO ở đktc.

  a. Xác định phần trăm khối lượng của mỗi Oxit trong hỗn hợp ban đầu.

  b,Hãy trình bày phương pháp hóa học và phương pháp vật lí để tách đồng ra khỏi hỗn hợp sau p.ư

  Xin hãy giúp mình đi ạ!!! Tớ cảm ơn nhiều!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le
  Cho 12g hh Fe và Cu vào 200ml dd HNO3 2M thu được khí NO duy nhất và có một kim loại dư. Sau đó cho thêm tiếp 33,33ml dd H2SO4 2M để hoà tan vừa hết kim loai dư thì khí NO duy nhất tiếp tục thoát ra. Khối lượng Fe trong hh là:
  A.5,6g B.2,8g C.8,4g D.6,72g
   
   
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Lấy 14,4 g hỗn hợp gồm bột Fe và Fe​xOy hòa tan hết trong DD HCl 2M thu được 1,12 l khí(đkktc) Cho dd thu được tác dụng với dd NaOH Dư. Lọc lấy kết tủa làm khô đem nung đến khối lượng không đổi thì được 16g chất rắn.​​

  a, Xác định CTHH sắt oxit

  b, Tính thể tích dd HCL tối thiểu cần lấy để hòa tan.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Cho 112g sắt tác dụng với 500g dd axit HCl 17,75% và axit H2SO4 0,5M hỏi:

  a) axit hay Fe còn dư, dư là bao nhiêu gam

  b) Tính thể tích H2 thoát ra ở đktc cho biết d=1,2g/cm3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  cho 20g hỗn hợp 2 oxit Fe2O3 và CuOvafo 200 ml dung dịch 3,5M(vừa đủ).viết pthh và tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

        CÁC BẠN GIẢI GIÙM MK NHÉ!! GIẢI CHI TIẾT HỘ NHA!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Cho 7,2 gam một oxit sắt tác dụng axit HCL có dư. Sau phản ứng thu được 12,7 gam một muối khan. Tìm công thức oxit sắt đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  hỗn hợp X gồm Fe và kim loại R hóa trị không đổi. Hòa tan hết 3,3 gam X trong dung dịch HCl dư được 2,9568  lít khí ở 27,3oC và 1 atm. Mặt khác cũng hòa tan hết 3,3 gam trên trong dung dịch HNO3 1M lấy dư 10% thì được 896ml hỗn hợp khí Y gồm N2O và NO ở đktc có tỉ khối với hỗn hợp (NO+C2H6) là 1,35 và dung dịch Z chứa hai muối.

  a. Tìm R và% khối lượng các chất trong X.

  b. Cho Z phản ứng với 400ml dung dịch NaOH thấy xuất hiện 4,77 gam kết tủa. Tính CM của NaOH biết Fe(OH)3 kết tủa hoàn toàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Bài1 Cho 18,4 g hỗn hợp sắt và sắt (II)oxit tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được 4,48l khí H2

  a,xác định khối lượng các chất có trong hỗn hợp ban đầu

  b,Tính khối lượng dung dịch H2SO4 7% cần dùng

  c,Tính nồng độ % của chất có trong dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  1.Cho 1 thanh sắt vao 100ml dd chứa đồng thời Cu(NO3)2 và 0,5M và AgNo3 2M. Sau phản ứng lấy thanh sắt ra khỏi dd rửa sạch và làm khô thì khối lượng sắt tăng hay giảm. Giải thích.

  2. Hòa tan hết 11,2 g hh gom hai kim loại M(x)và M'(y)vào dd HCm rồi khô cạn dd thu đuợc 39,6 g muối khan tính thể tích khí h2 thoát ra.

  Các bạn giúp mình với nhé!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Cho 8g hỗn hợp Fe, Mg tác dụng vừa đủ V(ml) dung dịch Hcl 1M tạo ra 4.48 lít khí H2 (đktc)

  Tính V dd axit và khối lượng từng kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Htan hết 11,3 hh A gồm Fe và kim loiaj R(II k đổi) vào 300ml dd HCl 2,5M thu đc 6,72 lít khí (đktc). Mặt khsc lấy 4,8g kim loại R tan hết vào 200ml dd H2SO4 2M thì H2SO4 dư.

  a, Xác định kim loại R

  b, Tính tahnhf phàn % theo khối lượng của Fe,R trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Có 2,88g hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X bằng dd H2SO4 loãng thu được 0,224l khí (đktc). Mặt khác lấy 5,76g hỗn hợp X khử bằng H2 đến hoàn toàn thì thu đưỡ 1,44g H2O. Tính %m mỗi chất trong hỗn hợp X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Đốt cháy hoàn toàn 3.52g hợp chất X thu được 3.2g sắt oxit và 0.896l khí SO2(đktc). Xác định cong thức phân tử của X, biết khối lượng mol của X là 88.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Dựa vào tchh của các loại hợp chất vô cơ, viết pthh thực hiện các biến đổi sau: 

  Fe \(\rightarrow\) Fe3O4\(\rightarrow\) Fe \(\rightarrow\) FeCl2 \(\rightarrow\) Fe(NO3)2 \(\rightarrow\) Fe(OH)2\(\rightarrow\) FeO \(\rightarrow\) FeSO4 \(\rightarrow\) FeCl2 \(\rightarrow\) Fe \(\rightarrow\) Fe(SO4)3
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA