RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu

có 1 hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3. nếu lấy 0,4 g hỗn hợp chotd với dd HCl dưthu 56 ml khí ở đktc . nếu đem 1 g hỗn hợp khử hoàn toàn với khí H2 thu được 0,2115 g nước. tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu

  bởi Phan Thị Trinh 14/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Fe +2HCl --> FeCl2 +H2 (1)

  FeO +2HCl --> FeCl2 +H2O(2)

  Fe2O3 +6HCl --> 2FeCl3 +3H2O(3)

  FeO +H2 -to-> Fe +H2O (4)

  Fe2O3 +3H2 -to-> 2Fe +3H2O(5)

  nH2=0,0025(mol)

  theo (1) : nFe=H2=0,0025(mol)

  =>mFe=0,14(g)

  =>mFeO,Fe2O3(trong 0,4g hh)=0,26(g)

  ta có : trong 0,4g hh có 0,26g mFeO,Fe2O3

  => 1g hh có : x g mFeO,Fe2O3

  =>x=0,65(g)

  nH2O=0,01175(mol)

  giả sử nFeO( trong 1g)=x(mol)

  nFe2O3(trong 1g ) =y(mol)

  =>72x+160y=0,65(I)

  lại có : x+3y=0,01175 (II)

  từ (I)(II)

  =>\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,00125\left(mol\right)\\y=0,0035\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  =>mFeO=0,09(g)

  mFe2O3=0,56(g)

    bởi Nguyen Quang 14/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA