RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 19.9 trang 24 SBT Hóa học 9

Bài tập 19.9 trang 24 SBT Hóa học 9

Cho 7,2 gam một oxit sắt tác dụng với dung dịch axit HCl có dư. Sau phản ứng thu được 12,7 gam một muối khan. Tim công thức oxit sắt đó.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.9

FexOy + 2yHCl → xFeCl2y/x + yH2O

Theo phương trình: (56x + 16y) gam cho (56x + 71y) gam muối

Theo đề bài: 7,2 gam cho 12,7 gam

Giải ra, ta có: x/y = 1/1 . Công thức oxit săt là FeO.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.9 trang 24 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA