RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 19.7 trang 24 SBT Hóa học 9

Bài tập 19.7 trang 24 SBT Hóa học 9

Có hỗn hợp bột kim loại gồm sắt và đồng. Trình bày phương pháp tách riêng mỗi kim loại.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.7

Cho hỗn hợp bột kim loại sắt và đồng vào dung dịch HCl, đồng không tác dụng. Đem lọc hỗn hợp sau phản ứng, ta được đồng và dung dịch nước lọc.

Cu + HCl → không phản ứng.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cho Zn vào dung dịch nước lọc, sau phản ứng thu được Fe :

Zn + FeCl2 → ZnCl2 + Fe

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.7 trang 24 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
 • Thùy Trang
  Hòa tan 21,6g hh chát rắn fe và fe203 bằng 500ml dd h2so4 loãng thu được 2,24 lít khí (đktc) a)Tính % khối lượng của mỗi chất trong hh b) Tính nồng đô mol của dd h2so4 loãng cần dùng c) Tính khôi lượng kết tủa tạo thành khi cho dd sau phản ừng tác dụng hết với dd naoh
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Van Tho

  Hòa tan một lượng sắt vào 400 ml dung dịch HCl vừa đủ Sau phản ứng thu được 3,36 lít khí hidro nồng độ M của dung dịch HCl là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Dùng CO dư để khử hoàn tòan m gam bột sắt oxit (FexOy) dẫn tòan bộ lượng khí sinh ra đi thật chậm qua 1 lít dung dịch ba(OH)2 0,1M thì vừa đủ và thu được 9,85gam kết tủa. Mặt khác hòa tan tòan bộ m gam bột sắt oxit trên bằng dd HCl dư rồi cô cạn thì thu được 16,25gam muối khan. m có giá trị là bao nhiêu gam? Và công thức oxit (FexOy)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Hòa tan 3.6g một oxit sắt vào dd axit clohidric tạo ra 6.35g muối sắt clorua. Tìm công thức hóa học oxit sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Hòa tan 1,2g hh gồm fe và cu vào 10 g dd hcl dư thu được 0,224l khí (đktc)

  a) tính % theo khối lượng của mỗi kim loại

  b) tính nống độ % của dd hcl cần dùng vừa đủ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  đun nóng hh Fe và S (không có khí oxi) được chất rắn A. Hòa tan A bằng HCL dư thoát ra 6.72 lít khí ở đktc, dd B và chất rắn E nặng 3.2g.cho khí thoát ra ở trên đi qua CuSO4 được 19.2g kết tủa đen.tính kim loại Fe, S ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  H2 + ? -> Fe

  Điền vào ? nha m.n, đang gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 có khối lượng là 30,24g. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau

  a, Khử hoàn toàn phần 1 bằng khí CO dư ở nhiệt độ cao thu đc 12,24g Fe. Toàn bộ khí sinh ra dẫn vào bình chứa 200g dung dịch KOH 11,2% thu đc m gam muối. Tính m

  b, Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu đc V ml khí NO. Tính V

  Giúp mình với! Đang cần gấp ạ!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Cho 11,2g Fe phản ứng với dd HCl 1M

  Viết pthh?

  Tính V h2 thu được? Tính V dd HCl 1M đã dùng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Cho 8,4 gam Fe tan hết trong dd H2SO4 đặc nóng thu đc khí SO2 và dd X. Cô cạn dd X thu đc 26,4 gam muối khan

  a) Tính khối lượng H2SO4

  b) Cho toàn bộ khí SO2 tác dụng với 275 ml dd KOH 1M thu đc dd Y. Tính khối lượng các chất có trong Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Viết PTHH biểu diễn các chuyển đổi sau:

  \(Fe\) \(\underrightarrow{\left(1\right)}\) \(FeCl_3\underrightarrow{\left(2\right)}Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{\left(3\right)}Fe_2O_3\underrightarrow{\left(4\right)}Fe_2\left(SO_4\right)_3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Cho 2g hỗn hợp Fe và kim loại hóa trị II vào dd HCl dư thu đc 1,12 lít H2 đktc. Mặt khác nếu hòa tan 4,8g kim loại hóa trị II đó thì cần dùng chưa tới 500 ml dd HCl 1M. Xác định kim loại hóa trị II

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Xác định CTHH

  bởi hi hi 03/06/2019

  Bài 15: hòa tan hoàn toàn 1,44g kloai hóa trị II bằng 250ml dd H2SO4 0,3M. Để trung hòa lg axit dư cần dùng 60ml dd NaOH 0,5M . Hỏi đó là kim loại gì.

  Bài 16: Cho 7,2g 1 oxit sắt tác dụng HCl thu đv 12,7g muối. Xác định CTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Cho 3,68g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch A và 2,24 lít H2(đktc)

  a) Tính hàm lượng phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b) Thêm vào A lượng dư dung dịch NaOH rồi đem lọc rửa kết tủa mới tạo thành nung trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m nhỏ gam chất rắn. Tính m??

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  hòa tan vừa đủ 11,2g Fe trong x lít dung dịch chứ đồng thời HCl 2M và H2SO4 1M (loãng) thu được dung dịch (B) và khí (C)

  a) Tìm giá trị x
  b) Vkhí (C) sinh ra (đktc)
  c) tính khối lượng từng muối trong B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Các bạn ơi giúp mình với:

  cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa 2 muối AgNO3 0.15M và Cu(NO3)2 0.1M sau một thời gian thu được 3.84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3.25 gam bột Zn vào dung dịch X sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3.895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Tính giá trị của m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe trong dung dịch HCl(vừa đủ) Cho dung dịch sau phản ứng tác dụng với 500ml dung dịch Natrihiđroxit 2M.Tính khôi lượng chất chất sau phản ứng???? Làm sao vậy bày mình với =.="

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Bài 34: Khử m g oxit sắt bằng khí H2 nung nóng dư, cho hơi nc hấp thụ bằng 100g H2SO4 98% thì nồng độ axit giảm đi 3,405%. Chất rắn thu đc sau p/u khử đc hòa tan bằng dd H2SO4 loãng thu đc 3,36 lít khí (đktc). XĐ công thức oxit.

  Bài 35: Khử hoàn toàn 4,06 g một oxit kloai bằng CO, khí sinh ra dẫn vào dd Ca(OH)2 dư thu đc 7g kết tủa. Nếu lấy lượng kloai sinh ra hòa tan hết vào dd HCl dư thì thu đc 1,176 lít khí H2 (đktc). XĐ CT oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Tìm oxit và m

  bởi Xuan Xuan 03/06/2019

  m(g) fexoy + h2so4 đặc nóng => 2,24 lít so2 đktc và dd chứa 120g muối. Tìm oxit và m

  Giúp mình với đang cần gấp

  Help me, please

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Khi hòa tan 6g hợp kim gồm Cu,Fe và Al trong HCl dư thì tạo thành 3,024 lít H2 (đktc) và còn lại 1,86g kim loại không tan.Xác định thành phần % theo khối lượng các kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Khử hoàn toàn 16g một oxit sắt chưa chết công thức hóa học bằng khí CO ở nhiệt độ cao, sau phản ưng thu đc 11,2 g chất rắn A và khí B. Sục hoàn toàn khí B vào 200ml dd Ca(OH)2 1M cho đến khi pư xảy ra hoàn toàn

  a) Tìm CT hóa học của oxit sắt trên

  b) Tính m các muối thu đc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  B1 cho 11.2g fe và 2.4g mg tác dụng đủ với 109.5g đ hcl .Nồng độ hcl đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA