RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Lọc lấy kết tủa nung trong không khí thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Hòa tan 15.6g hh A gồm Fe và FeO bằng 1 lượng vừa đủ HCl đc dd B. Cho dd B vào 160g dd NaOH 15% đc 22.5g kết tủa.

a) Tính % theo khối lượng các chất trong hh A

b) Cần bao nhiêu lít HCl 2M để hòa tan hh trên

c) Lọc lấy kết tủa nung trong không khí thu đc bao nhiêu gam chất rắn?

  bởi Suong dem 01/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Mình cũng không biết là đúng hay không bởi vì mình tự làm leuleu

  Gọi số mol của Fe là x( mol) (x>0)

  Gọi số mol của FeO là y (mol) (y>0)

  PTHH: Fe+ 2HCl ----> FeCl2+ H2 (1)

  x 2x x (mol)

  FeO+2HCl -----> FeCl2+ H2O (2)

  y 2y y (mol)

  =>dd B gồm FeCl2 và HCl dư

  PTHH: FeCl2+2NaOH-----> Fe(OH)2+ NaCl (3)

  HCl + NaOH -----> NaCl+ H2O (4)

  Số mol của Fe(OH)2 là : nFe(OH)2 = 22,5/90 = 0,25(mol)

  Khối lượng của NaOH là : mNaOH =169*15 %= 24 (g)

  Số mol của NaOH là: nNaOH= 24/40= 0,6 ( mol)

  Theo PT: nNaOH> nFe(OH)2=> n NaOH dư còn nFe(OH)2 hết

  Theo PT: nFeCl2= nFe(OH)2= 0.25 mol

  ta có PT sau:

  56x+ 72y= 15,6 (5)

  x+y = 0,25 (6)

  Giải Pt ta đc: x = 0,15 (mol)

  y = 0,1 (mol)

  Khối lượng của từng chất trong hh ban đầu là:

  m Fe= 0,15* 56= 8,4(g)

  mFeO= 0,1*72= 7,2 (g)

  Để kiểm tra bạn cộng 2 khối lượng vs nhau tổng bằng 15,6 g là đc

  Thành phần % của từng chất trong hh ban đầu là:

  %mFe= 8,4/ 15,6*100= 53,85%

  %m FeO= 100% - 53,85%= 46,15%

  Phần a đã xong còn phần b mai sáng mình làm tiếp h mình buồn ngủ rồi!ngaingunghehe

    bởi nguyễn huyền 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA