ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính khối lượng sắt pirit cần để điều chế được lượng axit cho phản ứng trên

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hơp X gồm sắt và natri sunfit trong lượng vừa đủ axit sunfuric loãng. Sau phản ứng thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với H2 bằng 13.4

a. Tính giá trị của m. Tính % khối lượng các chất trong X.

b. Tính khối lượng sắt pirit cần để điều chế được lượng axit cho phản ứng trên

  bởi Nguyễn Thị An 01/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Fe+ H2SO4 ------> FeSO4+ H2↑(1)

  0.3......0.3..................0.3......0.3

  Na2SO3+ H2SO4 ------> Na2SO4+ SO2↑+ H2O(2)

  0.2.............0.2...................0.2..........0.2........0.2

  Áp dụng sơ đồ đường chéo

  H2 SO2 2 64 M=13.4*2=26.8 26.8-2 64-26.8 3 2

  => VH2=11.2*3/5=6.72 lít => nH2=0.3 mol

  => nSO2=0.2 mol

  a) Theo 2 pt(1) nH2=nFe=0.3 mol

  (2) nSO2=nNa2SO3=0.2 mol

  mFe=56*0.3=16.8 g

  mNa2SO3=126*0.2=25.2 g

  =>mhh=mFe+mNa2SO3=16.8+25.2=42 g

  Do đó %mFe=16.8/42=40%

  %mNa2SO3=60%

  b) 2FeS2+ 11O2 ----to---> Fe2O3+ 4SO2 (3)

  2SO2+ O2 --------> 2SO3 (4) (xúc tác V2O5, >450oC)

  SO3+ H2O --------> H2SO4 (5)

  Theo pt(1), (2) nH2SO4=0.3+0.2 =0.5 mol

  Theo các pt (3), (4), (5) ta có sơ đồ

  Cứ 1 mol FeS2---->2 mol SO2--->2 mol SO3---> 2 mol H2SO4

  =>nFeS2=1/2nH2SO4=0.25 mol

  =>mFeS2=120*0.25=30 g

    bởi Nguyễn Hồng Vân 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA