RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính nồng độ mol của dd X

Cho a (g) bột sắt vào 200ml dd X gòm hỗn hợp hai muối là AgNO3 và Cu(NO3)2. Khi phản ứng xong thu được 3,44g kết tủa. Chất rắn B và dd C . Tách B rồi cho C tác dụng vs NaOH dư thu được 3.68g kết tủa của 2 hidroxit kim loại. Nung kết tủa trong không khí thu được 3,2g chất rắn.

a) Xác định a(g).

b) Tính nồng độ mol của dd X.

  bởi Aser Aser 13/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Gọi a, b lần lượt là số mol Fe tác dụng với AgNO3 và Cu(NO3)2; c là số mol Cu(NO3)2 dư

  \(Fe\left(a\right)+2AgNO_3\left(2a\right)\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_2\left(a\right)+2Ag\left(2a\right)\)

  \(Fe\left(b\right)+Cu\left(NO_3\right)_2\left(b\right)\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_2\left(b\right)+Cu\left(b\right)\)

  cho C tác dụng vs NaOH dư thu được 3.68g kết tủa hidroxit của 2 kim loại

  \(\Rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2\)dư, \(Fe\) hết.

  \(\Rightarrow C:\left\{{}\begin{matrix}Ag\\Cu\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow108.2a+64b=3,44\left(I\right)\)

  \(Fe\left(NO_3\right)_2\left(a+b\right)+2NaOH\rightarrow2NaNO_3+Fe\left(OH\right)_2\downarrow\left(a+b\right)\)

  \(Cu\left(NO_3\right)_2\left(c\right)+2NaOH\rightarrow2NaNO_3+Cu\left(OH\right)_2\downarrow\left(c\right)\)

  \(\Rightarrow90\left(a+b\right)+98c=3,68\left(II\right)\)

  \(4Fe\left(OH\right)_2\left(a+b\right)+O_2-t^o->2Fe_2O_3\left(0,5a+0,5b\right)+4H_2O\)

  \(Cu\left(OH\right)_2\left(c\right)-t^o->CuO\left(c\right)+H_2O\)

  \(\Rightarrow160\left(0,5a+0,5b\right)+80c=3,2\left(III\right)\)

  Từ (I), (II) và (III) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,01\\b=0,02\\c=0,01\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow a=56\left(a+b\right)=56\left(0,01+0,02\right)=1,68\left(g\right)\)

  Suy ra nồng độ mol của dd X đơn giản rồi bạn nhé.

    bởi Vũ Trịnh Hoàng 13/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA