RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính khối lượng dd NaOH 20% vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dd B

Cho bột sắt dư t/dụng vs 100ml dd CuSO4 1M. sau p/ứng kết thúc, lọc đk chắt rắn A và dd B

a) cho A tác dụng vs dd Hcl dư. tính chất rắn còn lại sau p/ứng

b) tính khối lượng dd NaOH 20% vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dd B

  bởi Ban Mai 14/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: Fe + CuSO4 ===> FeSO4 + Cu\(\downarrow\)

  Chất rắn A gồm Fe(dư) và Cu

  Khi cho A tác dụng với HCl, Fe bị hòa tan => Chất rắn sau phản ứng là Cu

  PTHH: Fe + 2HCl ===> FeCl2 + H2

  nCuSO4 = 1 x 01, = 0,1 (mol)

  => nCu = nCuSO4 = 0,1 (mol)

  => mCu = 0,1 x 64 = 6,4 (gam)

  b) Dung dịch B là FeSO4

  PTHH: FeSO4 + 2NaOH ==> Fe(OH)2 + Na2SO4

  Ta có: nFeSO4 = 0,1 (mol)

  => nNaOH = 0,2 (mol)

  => mNaOH = 0,2 x 40 = 8 (gam)

  => Khối lượng dung dịch NaOH 20% cần dùng là:

  mdung dịch = \(\frac{8.100}{20}=40\left(gam\right)\)

    bởi Vũ Thuỵ Quỳnh Nhi 14/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA