RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 60 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 60 sách GK Hóa lớp 9

Ngâm bột sắt dư trong 10 ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

a) Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối iượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

nCuSO4 = 0,01 mol

a) Khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Khối lượng chất rắn A gồm sắt dư và đồng.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

nFe = 0,01 mol.

Cu + HCl → không phản ứng.

Khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng chỉ có Cu tạo thành:

mCu = 0,01 x 64 = 0,64g.

b) Dung dịch B chỉ có FeSO4:

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

nNaOH = 0,02 mol.

\(V_{NaOH}= \frac{n}{C_{M}} = \frac{0,02}{1} = 0,02 \ lit\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 60 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • thanh hằng

  Nêu 7 PTHH khác nhau để điều chế FeCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Thu Hang

  Tính CM dd AgNO3

  bởi Thu Hang 23/04/2019

  Cho 21,44(g) hh gồm Fe và Cu vào 2l dd AgNO3 . Sau khi các pư xẩy ra hoàn toàn thu được 71,68(g) chất rắn A và dd B . Cho NaOH dư vào B tháy xuất hiện Kết tủa , lọc và đem nung => m ko đổi , thu được 25,6(g) chất rắn . a) tính%m , b) tính CM dd AgNO3

  Trần Hữu Tuyển

  Hồ Hữu Phước

  Nguyễn Thị Kiều

  giúp e vs

  Có phải xét 2 TH ko ạ ?

  TH1 : Fe td vs AgNO3 nhưng còn dư

  TH2 : FE và Cu tác dụng nhưng Cu còn dư

  :(( help T.T

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Cho hỗn hợp Zn và Fe phản ứng vừa đủ vs 100g dd HCl 29,2% sau PƯ thu được 52,6 g muối. Tính % khối lượng mỗi kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Bài 1: Cho 11,2g Fe tác dụng với HCl 10%

  a) Tính khối lượng dd axit cần dùng

  b) Tính nồng độ dd muối thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Ngâm một lá sắt có khối lượng 50 gam trong 200 gam dung dịch muối sunfat của kim loại m hóa trị 2 nồng độ 16% sau khi toàn bộ lượng muối sunfat đã phản ứng hết lấy lá sắt ra rửa nhẹ làm khô cân lại thấy khối lượng bằng 51,6 g. Xác định công thức hóa học m

  Giari nhanh nka ai nhanh mk tick!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  cho 12g hỗn hợp x gồm bột fe và cu tác dụng với 500ml dung dịch HCL1M. sau phản ứng để trung hòa ax dư, cần 300ml dung dịch NAOH 1M. Khối lượng CU trong hỗn hợp X ban đầu là bao nhiêu gam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  1) Hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 có khối lượng 38,2g tác dụng vừa đủ với dd HCl thu được khí A. Cho toàn bộ khí A vào dd Ca(OH)2 dư thu được 30g kết tủa. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

  2Cho một lá sắt nặng 50g nhúng vào 200g dd CuSO4 20%. Sau một thời gian lấy lá sắt ra, rửa nhẹ làm khô cân được 51,6g. Tính khối lượng các kim loại trong lá sắt lấy ra khỏi dd CuSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Câu 1: Trình bày các phương pháp hóa học để nhận biết các chất: CACO3, NA2CO3, CA2SO4

  Câu 2: Hoàn thành dãy phản ứng sau:

  FeCl3, Fe(OH)3, Fe2O3, Fe, FeCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  16 g h2 Fe gồm Fe2o3 và Mgo đc hoà tan hết bằng 300 ml d2 HCl. Sau phản ứng lượng axit còn dư đi trung hoà bằng 50 g d2 Ca(OH)2 14,8%. Cô cạn toàn bộ d2 đc 46,35 g muối khan. Tính % khối lượng các oxit và nồng độ CM của HCl.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Mấy bạn giúp mình với

  Cho 56g Fe tác dụng vừa đủ với ddHCl 20%

  a)viết pthh

  b) Tính khối lượng ddHCl đã dùng

  c) Tính thể tích khí H2 thu dược

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  giúp mình với:

  Hoà tan hết 12g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hoá trị II không đổi) vào 200ml dung dịch HCl 3,5M thu được 6,72 lít khí (đktc). Mặt khác lấy 3,6g kimloại M tan hết vào 400ml dung dịch \(H_2SO_4\) nồng độ 1M thì \(H_2SO_4\)​ còn dư.

  a. Xác định kim loại M.

  b. Tính thành phần % theo khối lượng của Fe, M trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Hỗn hợp X gồm Al và oxit FexOy. Nung m gam X trong điều kiện không có không khí, khi đó xảy ra phản ứng: \(Al+Fe_xO_y\rightarrow Al_2O_3+Fe\). Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành 2 phần

  Phần 1:Cho tác dụng với dd NaOH dư, sau phản ứng thu được 1,68lít khí và 12,6 gam chất rắn

  Phần 2:Cho tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng dư, sau phản ứng thu được 27,72 lít SO2 và dd Z có chứa 263,25 gam muối sunfat. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các khí đo ở đktc

  -Tìm m và CTPT của oxit FexOy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Điền chất và hoàn thành phương trình phản ứng:

  1/ Bổ túc các phản ứng sau:

  FeS2 + O2 ---> A (bay lên) + B

  A + H2S ---> C (kết tủa) + D

  C + E ---> F

  G + NaOH ---> H (kết tủa) + I

  J ---> (nung nóng) B + D

  B + L ---> (nung nóng) E + D

  F + HCl ---> G + H2S (bay lên)

  H + O2 + D ---> J (kết tủa)

  2/ bổ túc các phản ứng sau:

  A + X ---> (nung nóng) Fe

  A + Y ---> (nung nóng) Fe

  A + Z ---> (nung nóng) Fe

  Fe + B ---> D

  D + E ---> G

  Biết A + HCl ---> D + G + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Hòa tan hoàn toàn 3,2g sắt (III) oxit trong 146g dd axit clohiđric 5% thu được dd X.

  a, Viết PTPƯ? Cho biết chất nào hết chất nào dư?

  b, Tính nồng độ phần trăm của các chất tan có trong dd X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  để hòa tan hết a gam bột sắt cần dùng vừa đủ 50ml dd axit sunfuric chưa rõ nồng độ ,phản ứng xong thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc .Tính a và Cm (H2SO4) đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 thì cần 0,05 mol H 2 . Mặt
  khác hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng thì thu được khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Tính thể tích khí SO2(đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Nung 25,28 gam hh FeCO3 và FexOy trong khí O2 dư tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí sản phẩm A và 22,4g chất rắn. Cho khios A hấp thụ hết vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thấy có 7,88g kết tủa tạo thành.

  a. Viết PTHH xảy ra.

  b. Tìm CTPT của FexOy.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Nung nóng 7,2g Fe2O3 với khí CO. Sau một thời gian thu được m gam chất rắn X. Khí sinh ra sau phản ứng được hấp thụ hết bởi dd Ba(OH)2 được 5,91 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, tiếp tục cho Ba(OH)2 dư vào dd nước lọc thấy có thêm 3,94 gam kết tủa nữa. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  8,4g Fe tan hết + h2so4 đặc nóng tạo ra SO2

  SO2+dd X --> 26,4g muối khan

  a) tìm SO2 pư

  b) SO2+275ml KOH 1M--> dd Y. Tìm khối lượng các chất trong Y

  Help me,please

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Tính m và Vdd B

  bởi Thanh Nguyên 25/04/2019

  Hòa tan m g hh Fe,Mg (tỉ lệ mol 1:1) vào 2 lít dung dịch HCl 1M, H2SO4 0,5M đc dd A và 4,48 lít H2(đktc).A tác dụng vừa đủ với dung dịch B gồm NaOH 1M và KOH 1M.tính m và Vdd B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  cho khối lượng FeO tác dụng vừa đủ 300ml dung dịch HCl 2M

  a, Viết PTHH

  b,Tính khối lượng FeO đã phản ứng

  c, tính nồng độ mol CM của dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Cho hỗn hợp kim loại Mg và Fe vào H2SO4 loãng dư . Sau phản ứng , thu được 2,016 lít khí ( đktc ) . Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với FeSO4 dư thì khối lượng kim loại tăng 1,68 g . Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  cho 11,2 g Fe tác dụng với36,5 g dung dịch HCl 20%.tính nồng độ C% CỦA CÁC chất tan có trong dd

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA