RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 2.5 trang 4 SBT Hóa học 9

Bài tập 2.5 trang 4 SBT Hóa học 9

Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống CaO, nếu hiệu suất là 85% ?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.5

mCaCO3 = 80/100 x 1000 = 800(kg)

CaCO3 to→ CaO + CO2

mCaO = 800 x 56/100 = 448(kg)

Khối lượng CaO thực tế: mCaO = 448x85/100 = 380,8 (kg)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.5 trang 4 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA