RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1 trang 11 Hóa học 9

Bài tập 1 trang 11 Hóa học 9

Viết phương trình hóa học cho mỗi biến đổi sau:

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

 
ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

(1) S + O2 → SO2

(2) SO2 + CaO → CaSO3

Hay SO2 + Ca(OH)2(dd) → CaSO3 + H2O

(3) SO2 + H2O ⇋ H2SO3

(4) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

Hoặc H2SO3 + Na2O → Na2SO3 + H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O

Không nên dùng phản ứng:

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2 ↑ + H2O vì HCl dễ bay hơi nên khí SO2 thu được sẽ không tinh khiết.

(6) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Hoặc SO2 + Na2O → Na2SO3

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 11 Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA