YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 11 Hóa học 9

Bài tập 6 trang 11 Hóa học 9

Dẫn 112ml khí SO2 (đktc) đi qua 700ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối canxi sunfit.

a) Viết phương trình phản ứng hóa học.

b) Tính khối lượng các chất sau phản ứng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

a) PTHH:

SO2  + Ca(OH)2 → CaSO3 +    H2O

1mol       1mol         1mol      1mol

b) VSO2 = 112ml = 0,112 lít; VCa(OH)2 = 700ml = 0,7 lít

\({n_{S{O_2}}} = \frac{V}{{22,4}} = \frac{{0,112}}{{22,4}} = 0,005(mol)\)

nCa(OH)2 = CM . V = 0,01. 0,7 = 0,007 (mol)

Tỉ lệ: \(\frac{{0,005}}{1} < \frac{{0,007}}{1}\)

Vậy SO2 hết Ca(OH)2 dư

Các chất sau phản ứng: Ca(OH)2 và CaSO3

Theo pt nCa(OH)2 = nSO2 = 0,005 mol

⇒ nCa(OH)2 dư = 0,007 – 0,005 = 0,002 (mol)

mCa(OH)2 dư = n . M = 0,002 × 74 = 0,148 (g)

nCaSO3 = nSO2 = 0,005 mol → mCaSO3 = n. M = 0,005 × 120 = 0,6 (g).

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 11 Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA