RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 5 trang 11 Hóa học 9

Bài tập 5 trang 11 Hóa học 9

Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây:

a) K2SO3 và H2SO4

b) K2SO4 và HCl

c) Na2SO3 và NaOH

d) Na2SO4 và CuCl2

e) Na2SO3 và NaCl

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Khí SO2 được tạo thành từ cặp chất:

K2SO3 + H2SO→ K2SO4 + SO2 ↑ + H2O.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 11 Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA