RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 3 trang 11 Hóa học 9

Bài tập 3 trang 11 Hóa học 9

Có những khí ẩm (khí có lẫn hơi nước): cacbon đioxit, hiđro, lưu huỳnh đioxit. Khí nào có thể làm khô bằng canxi oxit? Giải thích?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Điều kiện chất có thể làm khô được những chất khác:

+ Phải hút ẩm được.

+ Không tác dụng với chất được làm khô.

CaO có tình hút ẩm (hơi nước) tạo thành Ca(OH)2, đồng thời là một oxit bazơ (tác dụng với oxit axit). Do đó CaO chỉ dùng làm khô các khí ẩm là hiđro ẩm, oxi ẩm.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 11 Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA