RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 2.10 trang 5 SBT Hóa học 9

Bài tập 2.10 trang 5 SBT Hóa học 9

Nung nóng 13,1 gam một hỗn hợp gồm Mg, Zn, Al trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được 20,3 gam hỗn hợp gồm MgO, ZnO, Al2O3. Hoà tan 20,3 gam hỗn hợp oxit trên cần dùng V lít dung dịch HCl 0,4M.

a) Tính V.

b) Tính khối lượng muối clorua tạo ra.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.10

Ta có sơ đồ chuyển hoá:

Mg, Zn, Al → MgO, ZnO, Al2O3

MgO, ZnO, Al2O3 HCl→ MgCl2, ZnCl2, AlCl3

a) Ta có khối lượng O2 đã phản ứng: mO2 = 20,3 - 13,1 = 7,2 (g)

Vậy khối lượng oxi trong hỗn hợp oxit là 7,2 gam.

Khối lượng oxi trong H2O tạo thành khi oxit tác dụng với dung dịch HCl là 7,2 gam

⇒ nH2O = 7,2/16 = 0,45 mol

⇒  nHCl = 2nH2O = 2.0,45 = 0,9 mol

⇒ VHCl = 0,9/0,4 = 2,25l

b) Ta có: moxit + mHCl = mmuoi + mH2O

⇒ 20,3 + 0,9.36,5 = mmuoi + 0,45.18

⇒ mmuoi = 45,05g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.10 trang 5 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA