RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 2.8 trang 5 SBT Hóa học 9

Bài tập 2.8 trang 5 SBT Hóa học 9

Dẫn 1,12 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng các chất sau phản ứng.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.8

a) Phương trình hoá học:

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

b) Khối lượng các chất sau phản ứng:

Số mol các chất đã dùng:

nSO2 = 1,12 : 22,4 = 0,05 mol; nCa(OH)2 = 0,1x700/1000 = 0,07 mol

Theo phương trình hoá học, lượng Ca(OH)2 đã dùng dư. Do đó khối lượng các chất sau phản ứng được tính theo lượng SO2.

0,05 mol SO2 tác dụng với 0,05 mol Ca(OH)2 sinh ra 0,05 mol CaSO3 và dư 0,07 - 0,05 = 0,02 (mol) Ca(OH)2.

Khối lượng các chất sau phản ứng là:

mCaSO3 = 120.0,05 = 6 (gam)

mCa(OH)2 = 74.0,02 = 1,48 (gam)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.8 trang 5 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Thuy Kim

  Cho 2.8g magie oxit tác dụng với 150g dung dịch axit sunfuric 4.9%

  a/ Viết PTHH xảy ra

  b/ Tính khối lượng muối tạo thành

  c/Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch p/ứng

  ( làm rõ ràng và đầy đủ ra giúp em với ạ huhu)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  bach dang

  Xác định oxit

  bởi bach dang 01/06/2019

  Hòa tan hoàn toàn 1 oxit kim loại hóa trị không đổi bằng dung dịch H2SO4 14% vừa đủ thì thu được 1 dung dịch muối có nồng độ 16,2%. Xác định oxit.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Đốt kim loại R trong khí oxi dư thu đc chất rắn X1. Trong phân tử X1 nguyên tố Oxi chiếm 20% khối lượng.Từ R hoặc X1 có thể điều chế trực tiếp trực tiếp X2,X3. Từ X1 không điều chế trực tiếp X4. Biết phân tử khối thỏa mãn

  MX1<MX4<MX2<MX3

  Xác định R và viết PTPU?

  #Giúp_mk_nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Sục từ từ V lít khí CO2 vào 1.5 lít dd Ca(OH)2 0.01M nếu 0.2688 < V < 0.5824 thì khối lượng kết tủa thu dc có giả trị trong khoảng bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  dân 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M ; dung dịch thu được cso khả năng tác dụng tối đa 100ml dung dịch KOH 1M . Gía trị của a là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Cho 6,72 lít CO2 vào trong 700ml dd KOH 1M pư xong đem cô cạn dd sau pư được m gam chất rắn khan. Vậy giá trị của m là???

  Help me,please

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Tìm cthh NxOy

  bởi Mai Hoa 01/06/2019

  3,024g kim loại M+hno3 loãng--> 940,8(ml) NxOy

  d NxOy/H2= 22 tìm cthh NxOy

  help me, please

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Cho 4,4 g Mg và MgO + HCL-> 2,24 lit H2 ở dktc
  a) PTHH
  b) Tính nồng dộ phần trăm Mg , MgO
  c) CM (HCL) lấy dư 10% so với phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Lấy 16 g hỗn hợp gồm Fe2O3 và MgO tan vừa hết trong 500ml dung dịch HCl a M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 35,25g muối khan.

  a.Lập phương trình hóa học và tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  b. Tính CM của dung dịch axit đã dùng

  c.Nếu dẫn khí CO dư đi qua 16 g hỗn hợp trên sau khi phản ứng kết thúc được chất rắn X và khí Y. lấy khí Y dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư được a (g) kết tủa và thấy thoát ra 4,256l khí không màu.Tính :

  - mX ; a

  -thể tích khí CO2 ban đầu ( ĐKTC) đã làm thí nghiệm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  SO3, C02, Na2O, BaO, NO, KOH, H2SO4, Fe2O3. những cặp chất nào phản ứng vs nhau viết PTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Giúp mk với

  1) Cho m gam Mg phản ứng vớidung dịch HCl (dư 10%). Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và khí hiđro. Để trung hoà dung dịch A cần dùng 25ml dung dịch KOH 1M.

  a. Tính m?

  b. Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc

  2) Cho 3,36 lít khí CO ở đktc đi qua ống sứ đựng 8 gam CuO nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm cho khí thu được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)\(_2\) dư, thấy tạo ra 14,775 gam kết tủa. Tính hiệu suất phản ứng khử CuO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  cho 15,3 gam oxit của kim loại hóa trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55% . Hãy xác định công thức của oxit trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  tính khối lượng canxi oxit thu được khi nung 3 tấn đá vôi (đá vôi có lẫn 10 phần trăm tạp chất). biệt hiệu suất nung vôi là 80 phần trăm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  hòa tan 39,4 g muối cacbonat của 1 kim loại hóa trị 2 bằng \(H_2SO_4\) loãng dư thu được 46,6g muối sunfat kết tủa

  a)Viết phường trình phản ứng

  b)tính số mol của CO2 thu được

  c)tìm kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  P2O5 có tác dụng đc vs MgO k

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  tính khối lượng canxi oxit thu được khi nung 3 tấn đá vôi (đá vôi có lẫn 10 phần trăm tạp chất). biệt hiệu suất nung vôi là 80 phần trăm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  dẫn 5,6 lít co2 (đktc) vào 280g dd KOH 12% thu được dd B

  a) tính khối lượng các chất trong b

  b) tính C% các chất trong b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Hòa tan 9,4g kali oxit vòa nước thu được 200ml dung dịch A

  a.Tính nồng độ mol dung dịch A thu được

  b.Cần bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 20% có khối lượng riêng d=1,14(g/ml) để trung hòa hết dung dịch A?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  1.Cho 30 g hỗn hợp Fe2O3 vào CuO hòa tan hết trong 600 ml đ HCl 3.5M . Sau phản ứng trung hòa lượng axit còn dư bằng 500ml dd NaOH 2.1M. Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu biết HCl tác dụng với NaOH tạo muối và nước

  2.Một hỗn hợp gồm SiO2 và Al2O3.khi cho hỗn hợp tác dụng với 2L dd H2SO4 1M còn lại chất rắn A và thu được dd B biết rằngdể trung hòa hầu hết dd B cần 1L dd NaOH 1M.Mặt khác nếu hòa tan hết hỗn hợp cần 100 ml dd NaOH 15M.Tính klg mỗi oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  1.Cho các chất sau:SO2,Na2SO4,Fe,Cu,Cao,KOH.Chất nào có thể tác dụng với

  a Nước

  b Axit sunfuric

  c Bari hidroxit

  Hãy viết PTPU nếu có

  2.Có 5 lọ mất nhãn ,mỗi lọ chứa 1 chất rắn sau:Na2O,P2O5,CaO,ZnO,SiO2

  Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất trên.Viết PTHH minh học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với một lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo ra một gam chất kết tủa trắng. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được 0,64 gam kim loại màu đỏ.

  a) Viết PTHH.

  b) Xác địng thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Tìm CTHH của oxit

  bởi My Hien 01/06/2019

  Hòa tan oxit kim loại hóa trị II trong một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9.8% thì thu được dung dịch muối nồng độ 14.8%. Tìm CTHH của oxit?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Hấp thụ 2 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, N2 trong 160ml dd Ba(OH)2 0,5M, đến khi pứ kết thúc đêm hh sau pứ cô cạn thì thu được 14,98 g chất rắn khan. Tính % thể tích của khí CO2 trong hh X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Hòa tan hoàn toàn 8g SO3 vào nước thu được 120g ddA.

  a)Viết pthh xảy ra? Tính nồng độ % của dd A.?

  b) Trung hòa dd Abằng 140ml dd KOH 0,5M .Tính khối lượng chất tan trong dd phản ứng trung hòa?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Một hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al2O3. Cho m gam X vào dd NaOH dư thấy có 0,2 mol NaOH tham gia phản ứng. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dd hCl (dư) thì thu đc dd Y. Cho Y tác dụng vơi NaOH dư thu được kết tủa Z. Lọc lấy kết tủa Z rồi nung trong điều kiện không có không khí thu đc 16 gam chất rắn R

  a) Viết các PTHH xảy ra

  b) Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Bài 1 : Cho 2,24l khí SO2 (đktc) tác dụng với 700ml dd Ca(OH)2 0,2M

  a. Viết PTPƯ

  b . Tính khối lượng các chất sau pư

  c. Tính nồng độ các chất sau pư . Coi thể tích dd thay đổi ko đáng kể

  Bài 2 : Người ta đung 1 dd chưa 20g NaOH để hấp thụ hoàn toàn 11,2l khí CO2 (đktc) . Tính khối lượng muối đc tạo thành

  Bài 3 : Cho 6,2g Na2O vào nc . Tính thể tích khi SO2 (đktc) cần thiết pư với dd trên để tạo thành :

  a.Muối axit

  b.Muối trung hòa

  c.Hỗn hợp 2 muối

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  câu 1; dẫn từ từ 3,136L khí CO2 (đktc) vào một dd có hòa tan 12,8g NaOH sản phẩm là muối Na2CO3

  a)chất nào đả lấy dư , dư bao nhiêu lít ?

  b)tính khối lượng muối thu được

  câu 2: cho 3,92g bột sắt vào 200ml đ CuSO4 10%(D=1,12g/ml)

  a)tính khối lượng kim loại mới tạo thành

  b)tính nồng độ mol của chất có trong dd sau phản ứng (giả thuyết cho thể tích không đáng kể )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  BBBài 1:Viết phương trình phản ứng biểu diễn dãy biến hóa sau:

  a, \(H_2O\)\(\rightarrow A\rightarrow Cu\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow Cu\)

  b, \(KMnO_4\rightarrow A\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow D\rightarrow CO_2\)

  c, \(KClO_3\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow D\rightarrow E\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3\)

  Trong đó A, B, C, D, E là các chất riêng biệt.

  Bài 2:Cho một miếng Canxi, khối lượng m (g) vào nước. Chờ cho phản ứng xong người ta dẫn một luồng khí CO2 sục vào dung dịch thấy có kết tủa tạo thành. Lọc lấy kết tủa và đem sấy khô, cân được 5 gam.

  a, Viết phương trình hóa học xảy ra.

  b, Tìm tên các hợp chất tạo thành.

  c, Tìm m của Canxi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Hỗn hợp X có MgO và CaO; hỗn hợp Y có MgO và Al2O3. Lượng X bằng lượng Y bằng 9,6g. Số gam MgO trong X bằng 1,12 lần số gam MgO trong Y. Cho X và Y đều tác dụng với 100ml dd HCl 19,87% (D=1,047g/ml) thì được dd X' và Y'. Khi cho X' tác dụng hết với Na2CO3 thì có 1,904 dm3 khí CO2 thoát ra ở đktc.

  a. Tìm % lượng X và C% của dd X'

  b. Hỏi Y có tan hết không? Nếu cho 340ml KOH 2M vào thì tách ra được bao nhiêu gam kết tủa?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Khi cho oxit của kim loại chưa đạt mức hóa trị cao như FeO, Fe3O4,CrO,Cu2O.... tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc thì sp tạo ra là muối hóa trị cao của kim loại ( Fe II, Cr II, Cu I....) + H2O + 1 trong các sp sau:

  + SO2 ( khí, ko màu, mùi hắc)

  +H2S ( khí , ko màu, mùi trứng thối)

  + S ( chất rắn)

  Vậy khi nào thì pư tạo ra SO2, H2S, S vậy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Cho 3,6g hỗn hợp MgO và Fe2O3 tá dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M,cô cạn dung dịch thu được 7,45g chất rắn

  a,Viết các PTHH xảy ra.Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đâu

  b,Tính thể tích dung dịch axit cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Dẫn V lít CO2 vào bình chứa 500ml dd Ca(OH)2 0.05M kết thúc phản ứng thu được 1g kết tủa lọc kết tủa thu được 500ml dd A
  a,Tính V?
  b,Cho 500ml dd NaOH 0.01M vào dd A.Hãy xác định nồng độ CM các chất trong dd thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  cho 1,6gam CuO tác dụng hết với HCl dư. cô cạn dd sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Hòa tan 1 lượng MgO cần 500ml dd HCl 1M

  a,Viết PTHH xảy ra?

  b,Tính khối lượng MgO tham gia phản ứng?

  c,Tính CM của chất trong dung dịch sau phản ứng biết thể tích thay đổi không đáng kể

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  cho 2,14 gam oxit cua kim loai hoa tri 2 hoa tan hoan toan 10g dd HCL 21,9% tim oxit cua kim loai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  trắc nghiệm

  câu 1 nhóm oxit nào sau đây có thể phản ứng vs dd axit ở nhiệt độ thường tạo thành muối va nước

  A.Cao,Sio

  B.Co2,Na20

  C.K20,Fe2o3

  D.P2o5,So3

  Câu 2 canxi oxit đc điều chế = cách?

  A.Cho đá vôi tác dụng vs axit

  B.Nung đá vôi ở nhiệt độ cao

  C.ngiền đá vôi thành bột

  D.Nung nóng vôi tôi Ca(oh)2 ở nhiệt độ cao

  Câu 3 phản ứng hóa học nào sau đây tạo thành oxit bazo

  A.nung nóng Fe(oh)3

  B.cho dd Naoh tca dụng vs dd h2so4

  C.cho dd Ca(oh)2 phản ứng khí So2

  D.choAl(oh0)3 tác dụng dd HCL

  Giups mình

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  Khí CO có lẫn khí SO2 và CO2 có thể loại SO2 và CO2 bằng cách cho hỗn hợp qua:
  A) H2O B) Dung dịch NaOH
  C) CuO đun mạnh D) Lượng dư dung dịch Ca(OH)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Khử hoàn toàn 38,4g một oxit kim loại bằng 32,256 lít CO(ở nhiệt độ cao trong điều kiện k có O2)thu được hh khí D có tỉ khối so với H2 là 18 và rắn E.Cho toàn bộ E tan hết trong dd HCl dư thu được 10,752 lít H2.Xác định công thức của oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Tìm Cthh các oxit có thành phần khối lượng: S 50%; Mn 49,6%; Pb 86,6%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA