RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 2.7 trang 4 SBT Hóa học 9

Bài tập 2.7 trang 4 SBT Hóa học 9

Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4)

a) Viết phương trình hoá học.

b) Xác định nồng độ mol của dung dịch axit thu được.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.7

a) Phương trình hoá học:

SO3 + H2O → H2SO4

b) Nồng độ mol của dung dịch H2SO4:

nH2SO4 = nSO3 = 8/80 = 0,1 mol

Theo phương trình hoá học:

CMdd H2SO4 = 1000x0,1/250 = 0,4M

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.7 trang 4 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA