ON
ON
YOMEDIA
09NONE

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 2 Axit - bazơ và muối

Banner-Video

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 2 Axit - Bazơ và muối là các bài lý thuyế và bài tập xoay quanh các khái niệm điện li như chất lưỡng tính, muối axit; các dạng bài áp dụng định luật bảo toàn điện tích, phương trình điện li. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

NONE
ON