RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dung dịch X có chứa: a mol Na+, b mol Al3+, c mol Cl- và d mol SO42-. Biểu thức nào sau đây đúng?

  • A. 
   a + b = c + d.
  • B. 
   a + 3b = c + 2d.
  • C. 
   a + 3b = -(c + 2d).
  • D. 
   a + 3b + c + 2d = 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bảo toàn điện tích dương = điện tích âm ta có:

  a + 3b = c + 2d.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6804

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA