RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Vì sao dd của các dd axit, bazơ, muối dẫn được điện ?

  • A. 
   Do axit, bazơ, muối có khả năng phân li ra ion trong dd.
  • B. 
   Do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện.
  • C. 
   Do có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron.
  • D. 
   Do phân tử của chúng dẫn được điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi tan trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy, chất có khả năng phân li ra ion thì gọi là chất điện li.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6803

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA