YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Dung dịch A chứa 0,23 gam ion Na+; 0,12 gam ion Mg2+; 0,355 gam  ion Cl- và m gam ion SO42–. Số gam muối khan sẽ thu được khi cô cạn dung dịch A là:

  • A. 
   1,185 gam. 
  • B. 
   1,19 gam.
  • C. 
   1,2 gam.
  • D. 
   1,158 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có dung dịch A có chứa 0,01 mol Na+; 0,005 mol Mg2+; 0,01 mol Cl-

  Suy ra số mol SO42- là: 0,01.1+0,005.2 = 0,01.1 + 2.nSO42- 

  ⇒ nSO42-  = 0,005 (mol)

  Khối lượng gốc sunfat là: 0,005.96 = 0,48 gam

  Số gam muối khan thu được khi cô cạn dung dịch A là:

  0,23 + 0,12 + 0,355 + 0,48 = 1,185 (gam)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6809

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA