ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo Ahrenius thì kết luận nào sau đây đúng?

  • A. 
   Bazơ là chất nhận proton
  • B. 
   Axit là chất khi tan trong nước phân ly cho ra cation H+
  • C. 
   Axit là chất nhường proton
  • D. 
   Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41883

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA