RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

  • A. 
   Zn(OH)2
  • B. 
   Pb(OH)2.
  • C. 
   Al(OH)3.
  • D. 
   Cu(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo Areniut hiđroxit thì Zn(OH)2 ,Pb(OH)2, Al(OH)3 đều có thể phân li theo kiểu axit hoặc bazơ nên đều là chất lưỡng tính

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6801

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA