RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây về muối axit là đúng nhất:

  • A. 
   Muối có khả năng phản ứng với bazơ.
  • B. 
   Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.
  • C. 
   Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.
  • D. 
   Muối vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation H+

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6802

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA