RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Theo thuyết  A-re-ni-ut  axit  là chất 

  • A. 
   khi tan trong nước phân li ra ion OH-  
  • B. 
   khi tan trong nước  chỉ  phân li ra ion H+
  • C. 
   khi tan trong nước phân li ra ion H+     
  • D. 
   khi tan trong nước chỉ phân li ra ion OH-

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Câu B sai vì ngoài sinh ra H+ thì phải phân li ra thêm anion để bảo toàn điện tích.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6800

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA