ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đối với dung dịch acid yếu HNO2 0.1M nếu bỏ qua sự điện ly của nước thì đánh giá nào sau đây đúng?

  • A. 
    pH > 1 
  • B. 
   pH = 1 
  • C. 
   [H+] > [NO2-
  • D. 
   [H+] < [NO2-]

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  câu a,nồng độ nếu phân li hoàn tòan của h là o,1. nen thực tế sẽ nhỏ hơn 0,1

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41884

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA