RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nhóm các ion nào dưới đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch

  • A. 
   Cu2+, Cl-, Na+, OH-, NO3-
  • B. 
   Na+, Ca2+, NO3-, Fe3+, Cl-
  • C. 
   Fe2+, K+, NO3-, OH-, NH4+.
  • D. 
   NH4+, CO32-, HCO3-, OH-, Al3+

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án A có Cu(OH)2 kết tủa xanh

  Đáp án C có Fe(OH)2 kết tủa trắng xanh

  Đáp án D có Al(OH)3 kết tủa trắng

  nên loại A, C, D vì những ion đó không thể cùng tồn tại trong một dung dịch, nó sẽ phản ứng với nhau tạo kết tủa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6799

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA