ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M ?

  • A. 
   100 ml.
  • B. 
   50 ml.  
  • C. 
   40 ml.  
  • D. 
   20 ml.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phản ứng: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

  ⇒ NaOH và NaHCO3 phản ứng theo tỉ lệ 1 : 1.

  Ta có: CNaOH.VNaOH = CNaHCO3.VNaHCO3 ⇒ VNaOH = 20 ml

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116780

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA