ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trung hoà 100 ml dung dịch KOH 1M cần dùng V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là:

  • A. 
   400 ml
  • B. 
   200 ml
  • C. 
   300 ml
  • D. 
   100ml

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nH+ = nOH- = 0,1 mol
  ⇒ V = 100ml

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6825

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA