OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổng của số chẵn bé nhất có năm chữ số khác nhau với số liền sau của 36100 là bao nhiêu?

  • A. 
   46 000 
  • B. 
   46 235 
  • C. 
   46 335 
  • D. 
   46 323 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số chẵn bé nhất có năm chữ số khác nhau là: 10234

  Số liền sau của 36100 là: 36101

  Tổng của hai số đó là:

  10234 + 36101 = 46335

  Đáp số: 46335.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262580

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF