OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số lớn nhất trong các số 21783; 21873; 21387; 21837 là:

  • A. 
   21 783 
  • B. 
   21 873 
  • C. 
   21 387 
  • D. 
   21 837 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: 21 387 < 21 783 < 21 837 < 21 873

  Vậy số lớn nhất trong các số là: 21 873.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262532

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF