OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số 52 425 được đọc là:

  • A. 
   Năm hai bốn hai năm 
  • B. 
   Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai lăm 
  • C. 
   Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai lăm 
  • D. 
   Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số 52425 gồm 5 chục nghìn, 2 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 5 đơn vị.

  Số 52425 được đọc là: Năm mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262515

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF