OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các chữ số 0; 1; 2; 3; 5. Tổng của số lớn nhất có năm chữ số khác nhau và số bé nhất có năm chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho có giá trị là:

  • A. 
   63335 
  • B. 
   64335 
  • C. 
   64435  
  • D. 
   63445 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ các số đã cho, số lớn nhất có năm chữ số khác nhau được tạo thành là 53210

  Từ các số đã cho, số bé nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành là 10235

  Tổng của hai số vừa tìm được là: 53210 + 10235 = 63445

  Đáp số: 63445.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262584

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF