OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đoạn đường AB dài 2345 m và đoạn đường CD dài 4 km . Hai doạn đường này có chung nhau một cây cầu từ C đến B dài 400 m. Hỏi độ dài của đoạn đường từ A đến D là bao nhiêu?

  • A. 
   5945m
  • B. 
   5845m
  • C. 
   5745m
  • D. 
   5645m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đổi: 4km = 4000m

  Đoạn đường AC dài số mét là:

  2345 − 400 = 1945 (m)

  Đoạn đường AD dài số mét là:

  1945 + 4000 = 5945 (m)

  Đáp số: 5945m.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262575

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF