OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mẹ đi chợ mua 11 kg ,600 g gạo tẻ và 12 kg gạo nếp. Khối lượng gạo tẻ ít hơn khối lượng gạo nếp số gam là:

  • A. 
   40 gam 
  • B. 
   400 gam 
  • C. 
   3600 gam 
  • D. 
   4000 gam 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đổi: 11kg 600g = 11600g; 12kg = 12000g

  Khối lượng gạo tẻ ít hơn khối lượng gạo nếp số gam là:

  12000 – 11600 = 400 (g)

  Đáp số: 400g.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262641

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON