OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một cửa hàng xăng dầu, buổi sáng họ bán được 35896 lít xăng. Buổi chiều họ bán được nhiều hơn buổi sáng 1567 lít. Cả hai buổi, cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

  • A. 
   37 453 lít xăng 
  • B. 
   73 349 lít xăng  
  • C. 
   73 359 lít xăng 
  • D. 
   73 369 lít xăng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Buổi chiều cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

  35896 + 1567 = 37463 (lít)

  Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít xăng là:

  35896 + 37463 = 73359 (lít)

  Đáp số: 73359 lít.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262552

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON