OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một sợi dây dài 31230 cm. Người ta cắt đi 1/6 sợi dây đó. Vậy sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:

  • A. 
   5205 cm 
  • B. 
   525 cm
  • C. 
   26025 cm 
  • D. 
   30705 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Người ta đã cắt đi số xăng-ti-mét là:

  31230 : 6 = 5205 (cm)

  Sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:

  31230 – 5205 = 26025 (cm)

  Đáp số: 26025cm

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262684

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF